Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine
100%
Za: 7 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

15.06.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BIH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Prijedlog

Ovim zakonom propisuju se način, uslovi i postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku u sudskim postupcima koji se vode pred Sudom Bosne i Hercegovine, kao i pravo na pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, koje se ostvaruje u sudskom postupku na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

  Zaštitu prava na suđenje u razumnom roku imaju stranka i umješač u parničnom i izvršnom postupku, stranka i zainteresovano lice u upravom sporu, optuženi, oštećeni i lice od kojeg je oduzeta imovinska korist u krivičnom postupku, te svaka druga stranka u sudskom postupku koji se vodi po zakonu Bosne i Hercegovine, koja smatra da Sud BiH nije u razumnom roku odlučio o njenom pravu ili obavezi, ili o optužbi za krivično djelo.

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Mehanizmi zaštite

  Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku su: - zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i - tužba za pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Novčana naknada

  Novčana naknada se priznaje u visini od 500 do 3.000 KM, a kod utvrđivanja visine naknade uzimaju se u obzir kriteriji propisani ovim zakonom.

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Sanja Vulić
SNSD
Zastupnica u PD PSBIH
Šemsudin Mehmedović
SDA
Zastupnik u PD PSBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 23 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH