Prijedlog zakona o carinskim prekršajima BiH
23%
77%
Za: 3 Protiv: 10

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

01.07.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri

Ovim zakonom određuju se prekršaji koje na carinskom području Bosne i Hercegovine, u primjeni Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, učine pravno, fizičko i drugo lice, zatim, propisuju se sankcije za učinjeni prekršaj, te naplata uvoznih i izvoznih dadžbina po službenoj dužnosti.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Pooštrena kazna za neprijavljivanje robe namijenjene za lične potrebe

  Raspon kazne fizičkom licu za neprijavljivanje carinskom organu robe čiji uvoz nije zabranjen i koju prenosi preko carinske linije, a koja je namijenjena za ličnu upotrebu ili za zadovoljavanje potreba članova njegovog domaćinstva, povećava se sa 50 – 1.000 KM na 200 do 3.000 KM.

  19%
  81%
  Za: 4 Protiv: 17 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Plaćanje kazne na licu mjesta

  Kazna za neprijavljivanje robe namijenjene za lične potrebe ne može se više platiti carinskom radniku na licu mjesta.

  80%
  20%
  Za: 12 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Duži rokovi zastarjelosti

  Rok zastarjelosti za pokretanje prekršajnog postupka po carinskim prekršajima povećava se na tri godine od dana izvršenja prekršaja.

  8%
  92%
  Za: 1 Protiv: 11 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Sanja Vulić
SNSD
Parlamentarka
Jasmin Emrić
NES
Parlamentarac
Saša Magazinović
SDP
Parlamentarac
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 23 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH