Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine
81%
19%
Za: 34 Protiv: 8

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

23.07.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Visoki predstavnik
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, 22. jula 2021. godine nametnuo je dopune u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika, ili jedan dan od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, koji god od tih dana nastupi ranije.                                                            

Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.