Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH
86%
14%
Za: 18 Protiv: 3

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

12.04.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Visoki predstavnik
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Donesen

U skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o predmetima br. U-1/11, donesene 13.7.2012. godine, br. U-8/19, br. U-9/19, donesenih 6.2.2020. godine, i br. U-4/21, donesene 27.9.2021. godine, kojim je utvrđeno da je država BiH titular državne imovine, poljoprivrednog zemljišta, rijeka i voda, kao i šuma i šumskog zemljišta, te da su iste u isključivoj nadležnosti države BiH, tj. Parlamentarne skupštine BiH, koja reguliše pitanja ove vrste imovine (ovo pravo proizlazi iz člana I (1), člana III (3) (b) i člana IV (4) (e) Ustava BiH), visoki predstavnik je 12.4.2022. godine donio odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine.

Na 20. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojen je Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti RS, kojim će nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti Republike Srpske, a koju oni koriste za obavljanje njihove osnovne djelatnosti, po sili zakona postati svojina tih subjekata.

Vlada RS istakla je da je potrebno usvojiti zakon kojim će se precizno regulisati nepokretna imovina koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u Republici Srpskoj, s obzirom na to da je ova imovina namijenjena za opštu korist i radi ostvarenja te namjene, data na upravljanje, raspolaganje i korištenje organima, odnosno subjektima koji njima neposredno upravljaju.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Državna imovina ostaje u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine

  Izmjenama i dopunama ovog zakona određeno je da je država Bosna i Hercegovina jedini titular državne imovine te da je regulisanje pitanja o istoj u isključivoj nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH. Fotografija: Istinomjer

  83%
  17%
  Za: 10 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Adil Osmanović
SDA
Predsjedavajući Kluba zastupnika SDA
Saša Magazinović
SDP
Predsjedavajući Kluba zastupnika SDP
Nikola Lovrinović
HDZ BiH
Predsjedavajući Kluba zastupnika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH
Dženan Đonlagić
DF
Predsjedavajući Kluba zastupnika DF
Snježana Novaković-Bursać
SNSD
Predsjedavajuća Kluba zastupnika SNSD
Mirko Šarović
SDS
Predsjedavajući Kluba zastupnika SDS, PDP i DEMOS
Predrag Kojović
NS
Predsjedavajući Kluba zastupnika NS-NB
Nenad Stevandić
Ujedinjena srpska
Predsjedavajući Kluba zastupnika Srpski klub
Asim Sarajlić
SDA
Predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda
Lidija Bradara
HDZ BiH
Predsjedavajuća Kluba hrvatskog naroda
Sredoje Nović
SNSD
Predsjedavajući Kluba srpskog naroda
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 28 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH