Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
69%
31%
Za: 11 Protiv: 5

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

27.04.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Adil Osmanović, Halid Genjac, Alma Čolo, Safet Softić, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra, Šemsudin Mehmedović, Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Predrag Kojović i Denis Zvizdić.
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: Obustavljen postupak

Ovim zakonom želi se postići jačanje integriteta izbornog procesa i povećanje transparentnosti, kako bi se osigurali fer i pošteni izbori, te unaprijediti izborni proces.

Na ovaj način, žele se otkloniti nepravilnosti u izbornom procesu, a koje su uočene prilikom održavanja izbora i na koje su u svojim izvještajima ukazivali Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), kao i druge organizacije koje se bave praćenjem izbornog procesa.

Predloženim izmjenama i dopunama žele se bolje objasniti specifične odredbe Izbornog zakona BiH, načini formiranja biračkih odbora, sprečavanje zloupotrebe izbora članova biračkih odbora, sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u svrhu kampanje, stvaranje pretpostavki za uvođenje elektronske identifikacije birača i elektronskog brojanja glasova, uvođenje instituta mirovanja mandata, bolje kontrole vođenja izborne kampanje, poboljšanje kontrole finansiranja kampanje i političkih stranaka, osiguravanje jednakosti glasova kroz reviziju granica izbornih jedinica te povećanje iznosa kazni kako bi se postigao snažniji efekat sprečavanja kršenja odredbi ovog zakona.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Uklanjanje oglasa, plakata i postera

  Politički subjekt dužan je u roku od 15 dana od dana izbora osigurati uklanjanje svih oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala koji su korišteni u svrhu izborne kampanje tog političkog subjekta.

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana zloupotrebe javnih sredstava i resursa

  Zabranjuje se nezakonito korištenje sredstava i resursa države BiH, entiteta, kantona, Brčko distrikta BiH i drugih jedinica lokalne uprave i samouprave kojima kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni ili državni zvaničnici ili neposredno izabrana lica, raspolažu za potrebe obavljanja službene dužnosti. Pod resursima se podrazumijevaju sva pokretna i nepokretna imovina, kao i svi ljudski resursi javnih institucija u okviru radnog vremena.

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Podnošenje finansijskog izvještaja

  Politička stranka i nezavisni kandidat koji učestvuju na izborima za organe vlasti BiH dužni su Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti finansijski izvještaj za period koji počinje tri mjeseca od dana podnošenja prijave za ovjeru za učešće na izborima. Prijava za učešće na izborima neće biti ovjerena ako politička stranka i nezavisni kandidat ne podnesu finansijski izvještaj.

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana zloupotrebe djece u političke svrhe

  Zabranjuje se uključivanje djeteta u aktivnosti koje mogu biti povezane s političkim zagovaranjem ili promocijom.

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Pristupačnost biračkih mjesta za birače s invaliditetom

  Biračka mjesta određuje općinska izborna komisija najkasnije 65 dana prije izbora, uzimajući u obzir pristupačnost biračkih mjesta za birače s invaliditetom.

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Ukupno imovinsko stanje kandidata

  Centralna izborna komisija BiH izjave o ukupnom imovinskom stanju kandidata izabranih na svim nivoima vlasti objavljuje na internetskoj stranici Centralne izborne komisije BiH. Centralna izborna komisija BiH nije odgovorna za tačnost podataka koji se odnose na podatke sadržane u obrascu.

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Preuranjena kampanja

  Predložene izmjene definiraju i preuranjeno započetu izbornu kampanju. Preuranjena kampanja predstavlja svaki oblik kampanje političkih subjekata u periodu od raspisivanja izbora do perioda zvaničnog početka izborne kampanje.

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Ograničenja u vođenju izborne kampanje

  Zabranjuje se vođenje kampanje stereotipnog i uvredljivog sadržaja u odnosu na muškarce i/ili žene ili koja podstiče stereotipno i uvredljivo ponašanje na osnovu spola ili ponižavajući odnos prema pripadnicima različitih spolova.

  100%
  Za: 5 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Denis Zvizdić (2018)
NIP
Poslanik
Predrag Kojović (2018)
NS
Poslanik
Adil Osmanović (2018)
SDA
Poslanik
Halid Genjac (2018)
SDA
Poslanik
Alma Čolo (2018)
SDA
Poslanica
Safet Softić (2018)
SDA
Poslanik
Šemsudin Dedić (2018)
SDA
Poslanik
Nermin Mandra (2018)
SDA
Poslanik
Šemsudin Mehmedović (2018)
SDA
Poslanik
Edin Mušić (2018)
SDA
Poslanik
Edita Đapo (2018)
SBB
Poslanica
Saša Magazinović (2018)
SDP
Poslanik
Nermin Nikšić (2018)
SDP
Poslanik
Zukan Helez (2018)
SDP
Poslanik
Mirjana Marinković-Lepić (2018)
NS
Poslanica
Aida Baručija (2018)
Nezavisni blok
Poslanica
Damir Arnaut (2018)
NS
Poslanik
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 5 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 1 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o graničnoj kontroli BiH