Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama BiH
70%
30%
Za: 7 Protiv: 3

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

27.06.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Adil Osmanović, šef Kluba poslanika SDA
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

Značajnim povećanjem cijena roba, usluga i radova u posljednje vrijeme na tržištu u Bosni i Hercegovini, a koje je nastalo kao rezultat globalnih privrednih kretanja uzrokovanih pandemijom Covid-19, poremećajima globalnih lanaca nabavke i ratnim dešavanjima na istoku Evrope, povećanjem troškova energenata hrane i materijala u građevinarstvu, dovode do toga da se ugovorni organi u BiH, kao i ponuđači, odnosno dobavljači, suočavaju s problemom održivosti zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma. 

Razlozi za pitanje održivosti spomenutih ugovora i okvirnih sporazuma obrazlažu se time da je došlo do promjene cijena na tržištu konkretnog predmeta nabavke ili zahtjevom dobavljača da se postojeće odredbe važećih ugovora ili okvirnih sporazuma izmjene, iako klauzula o varijabilnoj cijeni nije predviđena važećim ugovorima ili okvirnim sporazumom.

Posljedica ovoga može dovesti do opasnosti da se na nekim od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u BiH u potpunosti obustave radovi.

Kako Zakonom o javnim nabavkama BiH nije predviđena mogućnost izmjene ugovora i okvirnih sporazuma tokom njihovog trajanja, bez provođenja novog postupka javne nabavke, a usljed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u trenutku dodjele ugovora, potrebno je ukazati na mogućnost izmjene ugovora ili okvirnih sporazuma bez provođenja novog postupka javne nabavke.

Izmjena ugovora i okvirnih sporazuma tokom njihovog trajanja, bez ponovnog provođenja postupka javne nabavke, predviđena je u svim zakonima o javnim nabavkama zemalja okruženja: Hrvatska, Srbija i Crna Gora, te je cilj da se odredbe Zakona usaglase s relevantnim odredbama direktiva Evropske unije o javnim nabavkama iz 2014. godine.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Izmjena ugovora o javnoj nabavci bez provođenja novog postupka

  Izmjenu je moguće uraditi uz ispunjenje tri uslova, i to: ako je do potrebe za izmjenom došlo zbog okolnosti koje pažljiv i savjestan ugovorni organ nije mogao predvidjeti, izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora i svako povećanje cijene nije veće od 30% vrijednosti prvobitnog ugovora i ne može imati za cilj izbjegavanje primjene ovog zakona. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Indeksacija cijena

  Ukoliko ugovor sadrži odredbu o promjenjivosti cijene s objektivno utvrđenim pravilima o promjenjivosti cijene (odredba o indeksaciji cijene), referentna vrijednost za izračun maksimalnog povećanja cijene je ažurirana cijena prvobitnog ugovora u trenutku izmjene. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Adil Osmanović
SDA
Šef Kluba poslanika SDA
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 28 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 24 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Zakon o izmjenama Zakona o akcizama u BiH