Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
95%
5%
Za: 35 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

27.07.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Denis Zvizdić
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 30.3.2022. godine donijelo Odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2022. godinu. U članu 2. ove odluke stoji da se osnovica za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2022. godinu utvrđuje u iznosu od 535 KM, što predstavlja značajno povećanje osnovice u odnosu na prethodnu godinu, kada je osnovica za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH iznosila 475,69 KM. 

Ovim zakonskim prijedlogom smanjuju se koeficijenti za izabrana i imenovana lica u institucijama BiH čime bi se trebalo onemogućiti povećanje plaće za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH, koje će uslijediti nakon usvajanja budžeta za 2022.godinu u Domu naroda PSBiH.

Predlagač Denis Zvizdić podržava povećanje plaća policijskih službenika, vojnih lica i državnih službenika i namještenika kroz uvećanje osnovice za obračun plaća s obzirom na povećanje cijena energenata, smatrajući da će uvećana osnovica imati pozitivne efekte po jačanje državnih institucija, jer će zaposleni vojnici, policajci i državni službenici i namještenici imati veća primanja i samim tim će lakše podnijeti enormna poskupljenja kojima svakodnevno svjedočimo. Međutim, kako se uvećana osnovica primjenjuje i na izabrana i imenovana lica, uključujući i savjetnike, istovremeno smatra da je potrebno smanjiti koeficijente za obračun plaća ovih lica, kako bi se onemogućilo povećanje plaća ovih lica, a to se naročito odnosi na delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH, te članove Predsjedništva BiH, ministre u Vijeću ministara BiH i njihove savjetnike, koji su i prije povećanja imali neopravdano visoka primanja.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Smanjenje koeficijenata za obračun plaća izabranih i imenovanih lica

  Smanjuju se koeficijenti za izabrana i imenovana lica u institucijama BiH, čime bi se trebalo onemogućiti povećanje plaće za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH, koje će uslijediti nakon usvajanja budžeta za 2022.godinu u Domu naroda PSBiH. Fotografija: Freepik

  100%
  Za: 24 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Denis Zvizdić
NIP
Predlagač
Dženan Đonlagić
DF
Zastupnik u PD PSBiH
Alma Čolo
SDA
Zastupnica u PD PSBiH
Mira Pekić
PDP
Zastupnica u PD PSBiH
Predrag Kožul
HDZ BiH
Zastupnik u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 28 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 24 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Zakon o izmjenama Zakona o akcizama u BiH