Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
80%
20%
Za: 4 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

27.07.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Dženan Đonlagić
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

Napomena: 

Dom je usvojio i Zahtjev zastupnika Dženana Đonlagića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Predlagač je povukao ovaj prijedlog, nakon što je Dom usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač zastupnik Denis Zvizdić.

Izvor: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Ovim prijedlogom zakona predlaže se smanjivanje koeficijenata za obračun plata pojedinim kategorijama uposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, kao što su: Predsjedavajući Predstavničkog doma i Doma naroda, poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, članovi Predsjedništva i drugi.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Smanjenje koeficijenata svim zaposlenicima, imenovanim i izabranima licima koja imaju koeficijent veći od 4,00 i više

  Predlagač ovim izmjenama predlaže da se svim zaposlenicima, imenovanim i izabranim licima koja imaju koeficijent veći od 4,00 i više, smanji koeficijent za 12,4%, te na taj način neće dobiti povećanje plata kroz povećanje osnovice. Fotografija: Freepik

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Dženan Đonlagić
DF
Predlagač
Nikola Lovrinović
HDZ BiH
Zastupnik u PD PSBiH
Aida Baručija
Nezavisni blok
Zastupnica u PD PSBiH
Ljubica Milanović
SNSD
Zastupnica u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 28 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 24 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Zakon o izmjenama Zakona o akcizama u BiH