Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
93%
7%
Za: 13 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

30.08.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Predrag Kojović i Mirjana Marinković-Lepić
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

U obrazloženju, predlagači navode da je Bosna i Hercegovina na drugom mjestu u regionu po visini paušala koji se isplaćuju poslanicima/ama i delegatima/kinjama. Nalazi se iza Slovenije, koja ima mnogo viši standard građana i građanki i ustanovljenu proceduru pravdanja utrošenih sredstava i podnošenje izvještaja o utrošku te sa kojom se Bosna i Hercegovina, u tom pogledu, ne može uspoređivati.

Prema riječima predlagača, ogromna sredstva se netransparentno troše na ime paušala, što nije u skladu sa principom solidarnosti i ekonomskom i socijalnom realnosti (smanjenje primanja poslanika/ca i delegata/kinja treba svesti na razumnu mjeru) i odgovornim trošenjem budžetskih sredstava (visok iznos paušala nije odraz odgovornog trošenja budžetskih sredstava i ne ide u prilog fiskalnoj održivosti). 

Osim svih ranije navedenih principa i razloga, očekivanja građana/ki treba da budu presudna za usvajanje pomenutog prijedloga zakona. Visoka primanja poslanika/ca i delegata/kinja su neprestano u žiži interesovanja javnosti i izazivaju opravdano nezadovoljstvo građana/ki i nepovjerenje u zakonodavnu vlast.

Predlagači navode da za provođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva. Naprotiv, njegovim donošenjem ostvarit će se značajne uštede za budžet Bosne i Hercegovine. Mjesečni planirani iznos sredstava na ime paušala poslanicima/ama i delegatima/kinjama je 40.671,78 KM neto, što za mandatni period od četiri godine iznosi 1.952.245,44 KM.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Smanjenje paušala

  Poslanik i delegat koji nije u radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ima pravo na razliku plate koju ostvaruje u radnom odnosu kod svog poslodavca do iznosa plate koju prima poslanik i delegat u radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i na naknadu troškova za službeno putovanje radi učešća na sjednici doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i njenih radnih tijela čiji je član, kao i kad u radu radnog tijela Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine učestvuje kao predlagač akta ili podnosilac amandmana. Fotografija: istokrs.com

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Predrag Kojović (2018)
NS
Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Mirjana Marinković-Lepić (2018)
NS
Poslanica u Predstavničkom domu PS BiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 4 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu