Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH
91%
9%
Za: 73 Protiv: 7

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

24.02.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Šerif Špago
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Odbijen

Prijedlogom navedenog zakona želi se postići ravnoteža u platama budžetskih korisnika. Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine utvrđen je nesrazmjeran odnos u koeficijentima i platama od najniže do najviše, a Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu plate su obračunate primjenom osnovice u visini 630 KM, čime bi došlo do nesrazmjernog povećanja plata za radna mjesta s većim koeficijentima.

Povećanje osnovice za obračun plata s 535 KM na 630 KM predstavlja povećanje za 17,76%, no uvažavajući raspon koeficijenata od 1,20 do 10,00, u nominalnom iznosu povećanja osnovne plate za koeficijent 1,20 iznosilo bi 114 KM, dok bi za koeficijent 10,00 povećanje plate iznosilo 950 KM. Ova razlika dodatno je uvećana kada se obračuna radni staž, tzv. minuli rad, kao dodatak na osnovnu platu.

Kako bi se ove nesrazmjernosti smanjile, predlažu se izmjene navedenog zakona u članu 6. na način da se za plate pri čijem se izračunu koristi veći koeficijent koristi samo 90% ili 85% osnovice.

Prijedlog zakona zasnovan je na principima: 

 • ista plata za isti posao, 

 • nagrađivanje prema rezultatima rada, 

 • transparentnost, 

 • fiskalna odgovornost, 

 • društvena odgovornost i 

 • solidarnost.

Za provedbu zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u budžetu institucija BiH.

Dopuna 15.6.2023. godine:

Na dnevnom redu 6. redovne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (DN PSBiH), koja će se održati 15.6.2023. godine, našao se zahtjev Predstavničkog doma PSBiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku. Prijedlog zastupnika Šerifa Špage usvojen je na 7. redovnoj sjednici PD PSBiH te je upućen u proceduru u DN. 

Uz prijedlog, usvojeno je i mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH (MFTBiH) u kojem se navodi da predložene odredbe i njihovo obrazloženje nisu u skladu pa je samim tim MFTBiH dostavio vlastite prijedloge na predložene izmjene. U mišljenju se navodi da platni koeficijenti nisu podignuti za zaposlene kojima se plaća obračunava po koeficijentu 2,74 do 5,50 te da donošenje zakona u prvenstvenoj formi može prouzrokovati ugrožavanje materijalnog statusa zaposlenih s koeficijentom plata 4,00 do 5,50 te bi samim tim bili postignuti različiti efekti nego što su precizirani u obrazloženju zakona. Dodatno, u mišljenju je istaknuto da, ukoliko ovaj prijedlog stupi na snagu prije Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, može doći do smanjenja plaća koje se obračunavaju po koeficijentu 4,00 i više, što je suprotno razlozima za donošenje izmjena. 

U skladu s ovim mišljenjem, Domu naroda PSBiH dostavljen je Prijedlog kojim se predlaže, za razliku od prvobitne formulacije, da se platni koeficijenti obračunavaju na sljedeći način:

 1. Osnovna plaća za koeficijente 1,20 do 5,99 utvrđuje se množenjem osnovice za obračun;

 2. Osnovna plaća za koeficijente 6,00 do 7,99 utvrđuje se množenjem 0,95 dijelova osnovice za obračun;

 3. Osnovna plaća za koeficijente 8,00 do 10,00 utvrđuje se množenjem 0,9 dijelova osnovice za obračun.Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Utvrđivanje osnovne plate

  Osnovna plata za koeficijente od 1,20 do 3,99 utvrđuje se množenjem osnovice za obračun plate i pripadajućeg koeficijenta. Za koeficijente od 4,00 do 5,55 osnovna plata utvrđuje se množenjem 0,9 (devet desetina) osnovice za obračun plate i pripadajućeg koeficijenta, dok se za koeficijente od 5,56 do 10,00 utvrđuje množenjem 0,85 (85%) osnovice za obračun plate i pripadajućeg koeficijenta. Fotografija: vijesti7.ba

  98%
  2%
  Za: 47 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Šerif Špago
SDA
Predlagač
Predrag Kojović
NS
Zastupnik u PD PSBiH
Jasmin Emrić
NES
Zastupnik u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 5 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu