Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH
93%
7%
Za: 26 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

24.02.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Denis Zvizdić
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Kultura i sport
Status: Obustavljen zakonodavni postupak

Cilj predloženih dopuna Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini jeste trajno osiguravanje materijalne podrške za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata bh. reprezentacijskih selekcija i pojedinačnih sportista, navodi predlagač. Nadalje, predlagač ističe važnost finansiranja sportskih saveza (kao nadležnih tijela za pripremu reprezentacija i pojedinaca za međunarodna takmičenja) iz budžeta institucija BiH, što bi olakšalo finansiranje učešća na takmičenjima. Također, smatra da će se formiranjem fonda za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje sportskih objekata u BiH omogućiti trajno finansiranje izgradnje i održavanja sportskih objekata, koji su uz sport definisani kao oni od javnog interesa u BiH. 

Ukoliko se usvoje predložene dopune, potrebno će biti izdvojiti sredstva od 1.500.000 KM. Predlagač također navodi da će se finansiranje fonda moći odrediti njegovim formiranjem, tj. da će biti ovisno od sporazuma koji potpišu nadležne institucije. 


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Finansiranje priprema i nastupa iz budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH

  Predlagač sugeriše da će finansiranje priprema i nastupa bh. reprezentacija i sportskih pojedinaca iz budžeta institucija i međunarodnih obaveza olakšati njihova putovanja i proces dodjele finansijskih sredstava sportskim savezima. Fotografija: freepik.com

  90%
  10%
  Za: 9 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Fond za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje sportskih objekata u BiH

  Predlaže se formiranje fonda za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje sportskih objekata u BiH, čime će se obezbijediti trajno finansiranje održavanja i izgradnje sportskih objekata od društvenog značaja. Fotografija: freepik.com

  82%
  18%
  Za: 9 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Denis Zvizdić
NIP
Predlagač
Jasmin Imamović
SDP
Zastupnik u PD PSBiH
Ljubica Miljanović
SNSD
Zastupnica u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 5 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.