Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH
86%
14%
Za: 6 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.03.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Milan Dunović, Vlatko Glavaš, Zlatan Begić
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Odbijen

Predlagači u obrazloženju navode uticaj na donošenje zakona, odluka i drugih akata u odgovarajućim procedurama u koje se uključuju i drugi subjekti međunarodnog prava te da to predstavlja direktan udar na suverenitet BiH. 

Smatraju da sve navedeno utiče i na sposobnost BiH da putem nadležnih zakonodavnih i izvršnih organa vlasti samostalno donosi različite propise bez vanjskih uticaja.

Predlagačima je neprihvatljivo uključivanje nekog drugog subjekta međunarodnog prava, bilo da je riječ o suverenoj državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji, u proces donošenja zakona, odluka i drugih akata BiH.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Uticaj na suverenitet Bosne i Hercegovine

  Kaznom zatvora u trajanju najmanje pet godina kaznit će se svako ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet Bosne i Hercegovine. Predlagači navode uticaj na donošenje zakona, odluka i drugih akata u odgovarajućim procedurama u koje se uključuju i drugi subjekti međunarodnog prava te da to predstavlja direktan udar na suverenitet BiH. Smatraju da sve navedeno utiče i na sposobnost BiH da putem nadležnih zakonodavnih i izvršnih organa vlasti samostalno donosi različite propise, bez vanjskih uticaja. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 6 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Milan Dunović
DF
Predlagač
Vlatko Glavaš
DF
Predlagač
Zlatan Begić
DF
Predlagač
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH