Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH
45%
55%
Za: 10 Protiv: 12

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.03.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće Ministara BiH
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen, "Službeni glasnik BiH, 61/23"
Zakon bitan za EU integracije

Prema predlagaču, ovaj prijedlog zakona potrebno je razmatrati po skraćenom postupku zato što je riječ o propisu koji je relevantan za proces usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s propisima Evropske unije. Njegovo donošenje je u direktnoj vezi s ispunjavanjem prioriteta u vezi s pristupanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, zbog čega nosi oznaku “EI” (u tekstu zakona). 

Usvajanjem ovog prijedloga zakona ispunio bi se jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti s ciljem otvaranja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, a koji se odnosi na uspostavljanje nacionalnog preventivnog mehanizma protiv mučenja i zlostavljanja.

Navedenim izmjenama i dopunama uključuju se i odredbe koje definiraju funkcioniranje Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institucija) kao preventivnog mehanizma prema Opcionom protokolu uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (koju je usvojila Generalna skupština UN-a). 

Također, jedan od ključnih razloga da se pokrene postupak izmjena i dopuna ovog zakona jeste preporuka Potkomiteta za akreditaciju Međunarodnog koordinacionog komiteta NHRI (u daljem tekstu: Potkomitet) za osiguranje finansijske nezavisnosti Institucije.

Naposljetku, jedan od prioriteta Institucije jeste i jačanje saradnje i dijaloga s nevladinim sektorom i akademskom zajednicom u BiH. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Preventivni mehanizam protiv mučenja i zlostavljanja

  Usvajanjem ovog prijedloga zakona ispunio bi se jedan od četrnaest ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti s ciljem otvaranja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, a koji se odnosi na uspostavljanje nacionalnog preventivnog mehanizma protiv mučenja i zlostavljanja. U skladu s članom 17. Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, ombudsmeni obavljaju poslove preventivnog mehanizma za sprečavanje torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka i kazni u Bosni i Hercegovini. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Finansijska nezavisnost Institucije ombudsmena

  Potkomitet ICC-a za akreditaciju navodi da Nacionalna institucija za ljudska prava mora imati odgovarajuća sredstva kako bi garantirala nezavisnost i sposobnost Institucije da slobodno određuje svoje prioritete i aktivnosti te uživati potpunu samostalnost u definiranju svog budžeta. Način na koji je ovo pitanje uređeno u sadašnjem tekstu Zakona nije u skladu s međunarodnim standardima, pa su predložene nove odredbe kojim se uređuje ovo pitanje. Fotografija: freepik.com

  60%
  40%
  Za: 3 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Saradnja s nevladinim sektorom i akademskom zajednicom

  Institucija ombudsmena održavat će redovne i tematske konsultacije s organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama te nezavisnim stručnim osobama i tijelima akademske zajednice. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Branislav Borenović
PDP
Zastupnik u PD PSBiH
Mia Karamehić - Abazović
NIP
Zastupnica u PD PSBiH
Nebojša Radmanović
SNSD
Zastupnik u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 8 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH