Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH
33%
67%
Za: 1 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

29.03.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Predsjedništvo BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Odbijen

Kako bi se izbjegao postojeći nesrazmjer između najviših i najnižih plata u institucijama u Bosni i Hercegovini, predlaže se dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojom se reguliše ovo pitanje.

Od primjene Odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenih u institucijama BiH izuzimaju se imenovana i izabrana lica s najvišim koeficijentom, što uključuje izabrane zastupnike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH, članove Vijeća ministara BiH i članove Predsjedništva BiH.

Za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Najviša i najniža plata u institucijama BiH

  Dopunama zakona želi se izbjeći nesrazmjer između najviše i najniže plate u institucijama BiH, kojim se izuzimaju imenovana i izabrana lica s najvišim koeficijentom. U vezi s tim, plate i naknade imenovanim i izabranim licima u institucijama BiH koje imaju koeficijent 8,0 obračunavat će se uz primjenu osnovice od 535 KM. Fotografija: radiokameleon.ba

  50%
  50%
  Za: 1 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Šemsudin Mehmedović
Naprijed
Zastupnik
Darijana Filipović
HDZ BiH
Zastupnica
Denis Zvizdić
NIP
Zastupnik
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 5 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu