Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH
100%
Za: 7 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

19.04.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Predrag Kojović, Aida Baručija, Sabina Ćudić
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri

Predlagači u obrazloženju ovog prijedloga naveli su da se ova izmjena donosi kako bi se regulisao rad na polovinu punog radnog vremena nakon porodiljnog odsustva. Nadalje, potrebno je uskladiti državnu pravnu normu s federalnom, republičkom i normom Brčko distrikta BiH s obzirom na to da je rad na polovinu punog radnog vremena nakon porodiljnog odsustva uređen na ovim nivoima. Za predložene izmjene nije potrebno izdvajati dodatna finansijska sredstva, a zakon se može raspravljati po hitnoj proceduri zbog jednostavne formulacije.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Pravo na rad na pola radnog vremena

  Žene uposlenice u institucijama Bosne i Hercegovine ostvarile bi pravo na rad na polovinu punog radnog vremena ukoliko su roditelji djeteta do najmanje godine života i ukoliko su majke blizanaca ili troje ili više djece. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 6 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Ostvarivanje prava na rad na pola radnog vremena

  Pravo na rad na polovinu punog radnog vremena može ostvariti i muškarac uposlenik institucija BiH koji je otac djeteta do najmanje godine, kao i lice koje se brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju brinuti se o djetetu. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Sabina Ćudić
NS
Predlagačica
Predrag Kojović
NS
Predlagač
Aida Baručija
BHI - FK
Predlagačica
Radovan Kovačević
SNSD
Zastupnik u PD PSBiH
Šemsudin Mehmedović
SDA
Zastupnik u PD PSBiH
Darijana Filipović
HDZ BiH
Zastupnica u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zlatko Miletić

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH