Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH
91%
9%
Za: 10 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

19.04.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Predrag Kojović, Aida Baručija, Sabina Ćudić
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen, "Službeni glasnik BiH", 88/23

Predlagači u obrazloženju ovog prijedloga naveli su da se ova izmjena donosi kako bi se regulisao rad na polovinu punog radnog vremena nakon porodiljnog odsustva. Nadalje, potrebno je uskladiti državnu pravnu normu s federalnom, republičkom i normom Brčko distrikta BiH s obzirom na to da je rad na polovinu punog radnog vremena nakon porodiljnog odsustva uređen na ovim nivoima. Za predložene izmjene nije potrebno izdvajati dodatna finansijska sredstva, a zakon se može raspravljati po hitnoj proceduri zbog jednostavne formulacije.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Pravo majki na rad na pola radnog vremena

  Žene s djecom najmanje do jedne godine života te majke blizanaca, troje ili više djece do dvije godine života imaju pravo raditi na pola radnog vremena. Ovo pravo važećim zakonom ostvaruju žene s djetetom do jedne godine života ukoliko dijete zahtijeva intenzivnu zdravstvenu njegu. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Pravo očeva na rad na pola radnog vremena

  Pravo na rad na pola radnog vremena ostvaruju očevi djece najmanje do jedne godine života te očevi blizanaca, troje ili više djece do dvije godine života ukoliko žena radi u punom radnom odnosu. Ovo pravo važećim zakonom ostvaruju muškarci s djetetom do jedne godine života koje zahtijeva intenzivnu zdravstvenu njegu, pri čemu je žena u tom periodu zaposlena na puno radno vrijeme. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Pravo skrbnika na rad na pola radnog vremena

  Lica koja se skrbe o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko ga roditelji napuste ili nisu u stanju da se brinu o njemu, ostvaruju pravo na rad na pola radnog vremena. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Sabina Ćudić
NS
Predlagačica
Predrag Kojović
NS
Predlagač
Aida Baručija
BHI - FK
Predlagačica
Radovan Kovačević
SNSD
Zastupnik u PD PSBiH
Šemsudin Mehmedović
Naprijed
Zastupnik u PD PSBiH
Darijana Filipović
HDZ BiH
Zastupnica u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH