Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH
82%
18%
Za: 50 Protiv: 11

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

19.04.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće Ministara BiH
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Pravna država
Status: Odbijen

Predlagači zakona navode da su razlozi za njegovo donošenje sadržani u potrebi za usvajanjem potpunijih normi kojima se uređuje pitanje statusa kandidata na obuci, definiranja starosne granice za prijem i zadržavanje u službi, reguliranja stanja u službi profesionalnih vojnih lica i načina prestanka službe.

Također, zbog demografskih, ekonomskih i promjena na tržištu rada, nastala je potreba za izmjenom postojećeg pravnog okvira kako bi se osigurao kontinuitet operativne sposobnosti te pravovremeno i potpuno izvršenje misije Oružanih snaga u skladu sa Zakonom o odbrani BiH. 

U procesu prijema novih kandidata evidentiran je i očigledan pad interesovanja za službu u Oružanim snagama BiH po postojećim zakonskim rješenjima. Predlagači navode da je u 2012. godini broj prijavljenih kandidata na oglas za 300 mjesta bio 6.610, dok je 2021. godine za isti broj mjesta prijavljeno tek 1.007 kandidata. 

Tako predložena zakonska rješenja imaju za cilj urediti navedena pitanja i prilagoditi ih stanju na tržištu rada i potrebama Oružanih snaga BiH. Također, cilj je da motiviraju profesionalna vojna lica za nastavak karijere i usavršavanje. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Povećanje dobne granice za kandidate

  Predloženo je povećanje dobne granice za kandidate iz Oružanih snaga BiH s 35 na 40 godina života. Time se daje mogućnost efikasnije upotrebe raspoloživih i adekvatno obrazovanih ljudskih resursa na način da se postojeći vojnici i podoficiri kroz sistem obuke osposobljavaju za obavljanje viših dužnosti podoficira i oficira. Fotografija: hms.ba

  83%
  17%
  Za: 34 Protiv: 7 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Proces prijema za vojnike tokom cijele godine

  Sva formacijska mjesta vojnika u Oružanim snagama BiH koja se trebaju popuniti objavljuju se na web stranicama, društvenim mrežama, javnim glasilima, oglasnim tablama regrutnih centara, lokacijama Oružanih snaga BiH i svim drugim prikladnim mjestima kako bi se zainteresirani kandidati mogli prijavljivati tokom cijele godine. Fotografija: freepik.com

  73%
  27%
  Za: 19 Protiv: 7 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Regulacija novih stanja u službi

  Detaljnije se reguliraju i nova stanja u službi, odnosno stanja koja se odnose na postupak prijema u čin podoficira ili oficira i stanja koja se odnose na raspored do postavljanja na dužnost. Fotografija: bhrt.ba

  79%
  21%
  Za: 19 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Denis Zvizdić
NIP
Zastupnik u PD PSBiH
Milorad Kojić
SNSD
Zastupnik u PD PSBiH
Marina Pendeš
HDZ BiH
Zastupnica u PD PSBiH
Ermina Salkičević-Dizdarević
SDP
Zastupnica u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 3

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH