Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine
100%
Za: 13 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

07.06.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Saša Magazinović
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Obustavljen zakonodavni postupak

Ovim prijedlogom uvode se dodatna krivična djela za koja nije moguće zamijeniti kaznu zatvora novčanom kaznom. U pitanju su određena krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.

Razloge za donošenje navedene izmjene predlagač nalazi u zahtjevima Komiteta Ujedinjenih nacija za otklanjanje diskriminacije žena, Misije OSCE-a u BiH i TRIAL International – ureda u BiH, koji ističu neadekvatnost trenutnog zakonskog rješenja, posebno za predmete u vezi sa seksualnim nasiljem u oružanom sukobu. Također, kako predlagač navodi, postojeće rješenje protivno je opštem interesu pravde i dovodi do podrivanja povjerenja javnosti u pravosuđe.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Onemogućavanje zamjene kazne zatvora novčanom kaznom za određena krivična djela

  Predloženom izmjenom ukida se mogućnost zamjene kazne zatvora novčanom kaznom za počinitelje/ice određenih krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Konkretnije, kaznu zatvora nije moguće zamijeniti novčanom kaznom ako je počinitelj/ica osuđen/a za neko od sljedećih krivičnih djela: ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, organizovanje grupe ljudi i podstrekavanje na učinjenje krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja te protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na ratištu.

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 5 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH