Prijedlog zakona o graničnoj kontroli BiH
86%
14%
Za: 6 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

07.06.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH (Ministarstvo sigurnosti BiH)
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: Odbijen
Zakon bitan za EU integracije

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao predlagač zakona, navodi potrebu potpune revizije i usklađivanja zakonskih odredbi sa legislativom Evropske unije. Izrada ovog zakona planirana je i Programom rada MS BiH za 2020. godinu te je jedan od prioriteta nametnutih Strategijom integriranog upravljanja granicom (i Akcionim planom za provođenje ove strategije) u BiH za period 2019. - 2023. godina. 

Zakon također tretira nužna pitanja koja su istaknuta u Izvještaju o napretku BiH u procesu pristupanja EU za 2020. godinu te teži modernizirati sistem granične kontrole u BiH. 

Kroz 11 poglavlja ovog prijedloga definišu se: 

 1. opće odredbe, granična kontrola i nadležni organi, 

 2. prelazak državne granice, granični prijelazi te odobrenja, 

 3. provjere i nadzor državne granice, 

 4. granična linija te uređenje prostora uz granicu, 

 5. povrede državne granice i granični incidenti, 

 6. međunarodna granična saradnja, 

 7. prenošenje oružja, 

 8. prikupljanje ličnih podataka i evidencije te 

 9. kaznene, prijelazne i završne odredbe. 

Prijedlog se našao na dnevnom redu 5. i 6. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, no oba puta nije dobio entitetsku većinu. Na dnevnom redu 7. redovne sjednice PD PSBiH našao se Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Šemsudina Dedića i Safeta Keše povodom rasprave o Prijedlogu zakona o graničnoj kontroli, koji nije dobio saglasnost kolegija, kao i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o graničnoj kontroli, koji također nije dobio potrebnu saglasnost. O njima se raspravljalo na 7. redovnoj sjednici, 7.6.2023. godine.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Postupanje policijskih službenika/ca po principima srazmjernosti i nediskriminacije

  Policijski/e službenici/e dužni/e su postupati po principu srazmjernosti i principu nediskriminacije. Policijski/a službeni/ca pri obavljanju poslova granične kontrole primjenjuje samo ona ovlaštenja kojima su pojedinci ili zajednica najmanje pogođeni, a kojima se može postići određeni cilj te ne smije prouzrokovati štetu koristeći svoja ovlaštenja koja bi mogla biti nesrazmjerna njihovoj namjeni i cilju. Dužni/e su također u potpunosti poštovati ljudsko dostojanstvo te ne smiju diskriminisati lica na osnov spola, rade, rase ili etničkog porijekla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fotografija: depo.ba

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Utvrđivanje i regulisanje štete nakon graničnog incidenta

  Ovim prijedlogom utvrđeno je da ako je graničnim incidentom ili povredom državne granice nastupila materijalna šteta, način obeštećenja utvrđuje se diplomatskim putem ili međunarodnim ugovorom. Ukoliko istim nije predviđen način utvrđivanja visine materijalne štete i obeštećenja, dokumentacija koja se odnosi na utvrđivanje materijalne štete i obeštećenja, radi reguliranja obeštećenja, dostavlja se preko Ministarstva vanjskih poslova. Fotografija: bosnainfo.ba

  100%
  Za: 0 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Međunarodna granična saradnja

  Oblast međunarodne granične saradnje dopunjena je odredbom koja obavezuje Graničnu policiju na saradnju i razmjenu podatka s nacionalnim koordinacionim centrima zemalja članica Evropske unije i Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu i drugim tijelima Evropske unije, vezanu za planiranje, analizu rizika i provođenje nadzora državne granice i graničnih provjera, a shodno preporukama i obavezama prema EU zakonodavstvu. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Evidentiranje i prikupljanje podataka

  Pored proširenja liste evidencije koju Granična policija BiH može prikupljati, propisani su također lični podaci koje ima dozvolu prikupljati, pohranjivati, obrađivati i koristiti te rokovi čuvanja i obaveza njihovog uništavanja nakon isteka propisanog roka. Tu spadaju podaci kao što su ime i prezime, spol, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj, fotografija, adresa prebivališta i boravišta, vrsta i broj identifikacionog dokumenta, podaci o ispravi s kojom osoba prelazi državnu granicu (vrsta i broj), fotografija isprave kao i datum, mjesto izdavanja i rok važenja putne isprave, otisci prstiju, otisci dlanova i drugi biometrijski podaci, podaci o drugim tjelesnim identifikacionim znacima te mjesto, vrijeme i razlog prelaska državne granice. Fotografija: osce.org

  100%
  Za: 0 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Milan Petković
Ujedinjena srpska
Zastupnik u PD PSBiH; glasao protiv
Nermin Mandra
SDA
Zastupnik u PD PSBiH; glasao za
Darijana Filipović
HDZ BiH
Zastupnica u PD PSBiH; glasala za
Ljubica Miljanović
SNSD
Zastupnica u PD PSBiH; glasala protiv
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 1

Sa 8 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 1 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o graničnoj kontroli BiH