Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH
5%
95%
Za: 4 Protiv: 77

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

30.06.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen, "Službeni glasnik BiH, 61/23"

Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH upućen je na dnevni red 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja je planirana za 5.7.2023. godine. 

Prijedlog zakona podijeljen je u deset dijelova i sadrži odredbe kojima se propisuju predmet, izuzeci od primjene, cilj, zabrana diskriminacije i zaštita ličnih podataka, značenje pojedinih izraza, principi, obaveze institucija, ograničenja prava na pristup informacijama, ponovna upotreba dokumenata, nadzor nad provođenjem, obaveze ombudsmena za ljudska prava te prekršajne i prelazne i završne odredbe. Detaljno ih možete pogledati klikom na opciju “Preuzmite tekst zakona”. 

Predlagači ističu da je, u skladu s odredbama Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa, Prednacrt zakona postavljen na internet-stranici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine radi dostave komentara zainteresiranih strana. Javne konsultacije trajale su od 16.2.2021. do 18.3.2021. godine. U navedenom periodu, 16 učesnika javnih konsultacija dostavilo je čak 220 prijedloga i šest komentara na predloženi tekst zakona. Međutim, Ministarstvo pravde zaključilo je da se nijedan od njih ne može ni djelimično ni potpuno prihvatiti.

S druge strane, organizacije civilnog društva, okupljene u Inicijativi za monitoring evropskih integracija BiH, upozorile su na manjkavosti ovog prijedloga, koji u pojedinim dijelovima ugrožava stečena prava i dostignuća iz postojećeg zakona i nije u skladu s međunarodnim standardima i praksama.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Duga lista izuzetaka i mogućih ograničenja kod pristupa informacijama u posjedu javnih vlasti

  Ukoliko se usvoji, ovaj prijedlog značajno bi ograničio pristup informacijama od javnog interesa s obzirom na to da sadrži dugu listu izuzetaka ili mogućih ograničenja kod pristupa informacijama u posjedu javnih vlasti. Predlagač ovog zakona je evropski standard otvorenog i slobodnog pristupa javnim informacijama pretvorio u izuzetak, a ne pravilo, što bi u praksi moglo dovesti do nemogućnosti pristupa velikom broju informacija od javnog značaja. Proširenjem liste izuzetaka u pristupu javnim informacija i bez dodatnih garancija za primjenu izuzetaka, mogla bi se pogoršati primjena prava na pristup javnim informacijama, čak i u odnosu na trenutno stanje. Fotografija: freepik.com

  4%
  96%
  Za: 1 Protiv: 25 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH u ulozi drugostepenog organa

  Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH preuzima ulogu drugostepenog organa za sve posebne upravne postupke pristupa informacijama na nivou države. Ovo rješenje naišlo je na brojne kritike, uzimajući u obzir činjenicu da je Vijeće ministara imalo zastoje u svom radu i funkcioniranju, a što se direktno odražavalo na stagnaciju postupaka, kršenje rokova i samim tim kršenje ljudskih prava. Također, Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara ne može se smatrati nezavisnim tijelom u onom smislu i kapacitetu u kojem su to zasebne institucije, koje za svoj rad direktno odgovaraju zakonodavnom tijelu i javnosti. Članove Žalbenog vijeća, na prijedlog ministra pravde, imenuje Vijeće ministara, čime ovakav način izbora i imenovanja jasno ukazuje na to da se ne radi o nezavisnom tijelu s posebnim mandatom. Fotografija: vijeceministara.gov.ba

  5%
  95%
  Za: 1 Protiv: 21 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Umanjena uloga Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH

  Ukoliko se predmetni prijedlog usvoji, umjesto jačanja, umanjit će se uloga Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, koja je jedina nezavisna institucija koja je do sada pratila primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama. S druge strane, Prijedlog predviđa da Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH, pored uloge drugostepenog organa, istovremeno ima i mandat da predlaže institucijama preduzimanje mjera radi unapređenja ostvarivanja prava na pristup informacijama, čime će se dodatno smanjiti uloga Institucije ombudsmena za ljudska prava. Fotografija: visoko.ba

  4%
  96%
  Za: 1 Protiv: 23 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Mišljenje eksperata

“Ukoliko prijedlog zakona u ovoj formi bude usvojen i ne budu ispoštovani prijedlozi zainteresovanih strana – a u prvom redu tu su mediji i organizacije civilnog društva – bit će otežan pristup informacijama, pogotovo onim koji se bave istraživačkim radom, a ako ne i onemogućiti im rad”

Damjan Ožegović, viši istraživač i saradnik za pravne poslove Transparency Internationala BiH

Prema riječima ministra pravde Davora Bunoze, dosadašnji učinak Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH je više nego dobar. 

„U 4 godine imali su ukupno 176 predmeta, svaku drugu žalbu su usvojili. Jedanput je Sud BiH utvrdio da su nezakonito postupali - od 176 predmeta, samo jedanput. Dakle, činjenica je da je njihov rad 99 posto ispravan.“

Smatra da će od sada prvenstveno novinarima biti olakšan rad, jer se propisuje proaktivna objava informacija. Kako dalje ministar Bunoza objašnjava, to znači da će sve institucije na nivou BiH morati unaprijed objaviti sve važnije odluke, strategije i finansijske izvještaje, a koji će biti dostupni na portalima. Također, bit će u obavezi da objave imena i prezimena svih uposlenika, njihovu stučnu spremu, poslove koje obavljaju i visinu plaće. Svaka odluka koja se tiče javne nabavke morat će biti objavljena.

Davor Bunoza, Ministar pravde BiH

Nesmetan pristup informacijama i njihova provjera osnovni su principi rada Centra za istraživačko novinarstvo, zbog čega do sada nisu imali nijednu pravosnažnu presudu za klevetu, dok su dobili 16 presuda protiv institucija zbog kršenja slobodnog pristupa informacijama.

„Najčešće su ignorisali zahtjeve i pogrešno tumačili naša pitanja ili su pogrešno postupali ili nisu postupali po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. U prosjeku nam je trebalo 18 mjeseci.“

Aladin Abdagić, glavni i odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo

“Niz izmjena i dopuna Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini izaziva zabrinutost time što određeni broj predloženih odredbi nije u skladu sa međunarodnim standardima i/ili ne bi bio primjenjiv u praksi. Posebno su pokušaji da se zakonom definišu kategorije informacija koje bi trebale, odnosno ne bi trebale biti objavljene zabrinjavajući pošto nose rizik ograničavanja pristupa velikim količinama informacija od javnog značaja, uključujući i onim vezanim za učešće u donošenju odluka, za smanjenje rizika od korupcije i objavljivanja slučajeva korupcije i sukoba interesa, kao i za obezbjeđivanje javne kontrole sudskog procesa.”

“S druge strane, mi ističemo da nejasno pozivanje na „acquis communautaire“ i nedovoljno konkretan ton Obrazloženja koji je u prilogu predloženih izmjena i dopuna nisu sami po sebi dovoljan razlog: tekst bi trebao biti konkretniji, te jasno opravdati zašto se neke promjene uvode i na koji način one usklađuju zakonodavni okvir u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim standardima.”


OSCE 2013., Analiza izmjena i dopuna Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini
Pitaj parlamentarce
Zlatko Miletić
ZNG
Poslanik u PD PSBiH
Denis Zvizdić
NIP
Poslanik u PD PSBiH
Darijana Filipović
HDZ BiH
Poslanica u PD PSBiH
Milorad Kojić
SNSD
Poslanik u PD PSBiH
Saša Magazinović
SDP
Poslanik u PD PSBiH
Ermina Salkičević-Dizdarević
SDP
Poslanica u PD PSBiH
Mia Karamehić - Abazović
NIP
Poslanica u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH