Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine
89%
11%
Za: 8 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.07.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen, "Službeni glasnik BiH, 63/23".
Zakon bitan za EU integracije

Ovim prijedlogom vrše se izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine u pogledu sukoba interesa članova/ica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), izvještaja o imovini sudija/tkinja i tužitelja/ica (uključujući i članove/ice VSTV-a) te njihove provjere. 

Nadalje, osniva se odjel unutar Sekretarijata VSTV-a za provođenje postupka po izvještajima. Također, Prijedlogom se utvrđuje mogućnost pokretanja pravnih lijekova protiv odluka VSTV-a o imenovanju, a reguliše se i pitanje disciplinskih prekršaja i disciplinskih postupaka protiv sudija/tkinja i tužitelja/ica.

Zbog nedostatka entitetske većine, ovaj prijedlog je na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 24. 7. 2023, upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Na svojoj 10. sjednici, održanoj 22. 8. 2023. godine, Predstavnički dom je, u drugom čitanju i po skraćenom postupku, usvojio ovaj prijedlog zakona. 

Dom naroda je, na svojoj 8. sjednici, održanoj 30. 8. 2023. godine, usvojio ovaj prijedlog u prvom čitanju. On je u drugom čitanju usvojen na sjednici 6. 9. 2023. godine.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Sukob interesa člana/ice VSTV-a

  Predloženom dopunom definiše se sukob interesa člana/ice VSTV-a. On postoji u dva slučaja: 1) ako se član/ica VSTV-a ili njegov/njen krvni srodnik/ca u pravoj liniji, dijete bračnog partnera/ice, bračni odnosno vanbračni partner/ica, usvojitelj/ica i usvojena djeca prijave na upražnjenu poziciju u pravosuđu; 2) ako je član/ica VSTV-a u krvnom srodstvu po bočnoj liniji, srodnik/ica po tazbini ili ima prijateljske, poslovne ili bilo kakve druge veze ili privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju funkcije, odnosno u kojoj privatni interes šteti ili može štetiti javnom interesu ili povjerenju građana/ki. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveza podnošenja izvještaja o imovini i interesima

  Prijedlogom se uvodi obaveza sudija/tkinja i tužitelja/ica da redovno izvještavaju o svojoj imovini i interesima. Prethodna obaveza (da se svake godine iznova prijavljuju i sve ranije prijavljene stavke) zamijenjena je novom, koja podrazumijeva da se prijavljuju samo nove transakcije, uz kopiju izvještaja iz prethodne godine. Također, taksativno je navedeno koje podatke takvi izvještaji moraju sadržavati te je utvrđeno da u njima moraju biti navedeni način i vrijeme sticanja imovine, nabavna vrijednost, prihodi, interesi, obaveze, troškovi i garancije za sebe, bračnog i vanbračnog partnera/icu, roditelje, djecu i druga lica s kojima sudija/tkinja i tužitelj/ica žive u zajedničkom domaćinstvu. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Aida Baručija
BHI - FK
Poslanica u Predstavničkom domu PS BiH
Šemsudin Dedić
SDA
Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Čedomir Stojanović
DEMOS
Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 8 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH