Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini
67%
33%
Za: 2 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.08.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen, "Službeni glasnik BiH", 63/23.

Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini uvršten je u dnevni red 6. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja se održala 28.8.2023. godine.  

Ovaj Zakon predlaže se kako bi se regulisala oblast vinarstva i vinogradarstva te istakao značaj koji ovaj sektor ima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Naime, postojeći Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožda i vina iz 2008. godine uređuje posebnosti čuvanja geografskog porijekla grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te proizvodnja, promet i prerada plemenitog vinskog grožđa za vino. Utvrđuju se i zadaci ovlaštene institucije za vinogradarstvo i vinarstvo, izrada i vođenje vinogradarskog katastra i druga pitanja važna za provođenje sistema proizvodnje i prometa grožđa i vina.

Međutim, prilikom implementacije vazeće zakonske regulative i izrade podzakonskih akata ovog zakona, uočen je niz nedostataka koji su onemogućavali realizaciju njegovih odredbi te pravilno funkcioniranje i razvoj vinarskog i vinogradarskog sektora u Bosni i Hercegovini. Pored toga, na stvaranje potpuno nove zakonske regulative uticalo je i stupanje na snagu novih propisa Evropske unije koji reguliraju oblast vinarstva i vinogradarstva i koji znatno mijenjaju agrarnu politiku Evrope u ovoj oblasti.

Kako navodi predlagač, donošenjem novog Zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini riješili bi se fundamentalni problemi koji uzrokuju slabosti dosadašnjeg sistema u sektoru vinarstva i vinogradarstva. Shodno tome bi se uspostavio Vinogradarski i vinarski registar, koji predstavlja glavni osnov za oživljavanje i daljnji razvoj ovog sektora u Bosni i Hercegovini. Omogućila bi se proizvodnja vina usklađena s EU standardima, a time i bolji pristup domaćih proizvođača međunarodnom tržištu, što bi se, kako navodi predlagač, odrazilo i na unapređenje poljoprivrede.


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu