Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora BiH
100%
Za: 1 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

21.09.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Spoljna politika
Status: Odbijen

Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine našao se na dnevnom redu 11. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja će se održati 21.9.2023. godine. Zastarjelost važećeg zakona, nedostatak definicije procesa pristupanja BiH međunarodnim konvencijama, kao i usporenost procedure potpisivanja bilateralnih sporazuma, glavni su povod izrade novog teksta ovog zakona, navodi predlagač u obrazloženju. Iako ne nosi naznaku “E” (oznaka zakona važnog za evropske integracije), ovaj prijedlog usklađen je s praksom zemalja članica Evropske unije, kao i s Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, Bečkom konvencijom o ugovornom pravu te Bečkom konvencijom o sukcesiji država u vezi s međunarodnim ugovorima i međunarodnom praksom. 

Ovim prijedlogom zakona, između ostalog, definira se način sklapanja te pokretanja postupka pregovaranja, parafiranja i potpisivanja međunarodnih ugovora, zatim stupanje na snagu, ratifikacija, primjena, objavljivanje i deponovanje međunarodnih ugovora, kao i svi drugi postupci koji se vrše u cilju njihovog zaključivanja i primjene. Također, prijedlogom se definiraju i zakonski rokovi za postupanje nadležnih organa koji učestvuju u primjenama međunarodnih ugovora. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Potpisivanje bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora

  Kako bi se skratila i pojednostavila procedura sklapanja bilateralnih ugovora koji su svojom konstrukcijom jednostavni, ovim prijedlogom zakona predlaže se sklapanje ovog tipa ugovora bez držanja pregovora. Dodatno, odluku o potpisivanju, pristupanju (ka) ili prihvatanju multilateralnih međunarodnih ugovora donosi Predsjedništvo BiH, na prijedlog Vijeća ministara BiH. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 0 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Hitnost u slučaju ratifikacije međunarodnih finansijskih ugovora

  Ukoliko delegacija BiH potpiše međunarodni finansijski ugovor, tj. ugovor kojim BiH preuzima kreditne obaveze, obaveze na osnovu granta, na osnovu okvirnih finansijskih sporazuma i druge finansijske obaveze, sve nadležne institucije i organi za njegovu ratifikaciju dužni su zakazati hitnu sjednicu i diskutirati o odlukama i saglasnostima za ratifikaciju ugovora po hitnoj proceduri. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Elvisa Hodžić
NES
Zastupnica u PD PSBiH
Mladen Bosić
SDS
Zastupnik u PD PSBiH
Slavko Matić
HDZ BiH
Zastupnik u PD PSBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.