Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH
94%
6%
Za: 17 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

29.12.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Šerif Špago, Šemsudin Dedić, Edin Ramić, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Nermin Mandra i Midhat Čaušević
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH našao se na dnevnom redu 10. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja će se održati 29.12.2023. godine. 

Prijedlog zakona zasnovan je na principima unapređenja izbornog procesa i jačanja povjerenja građana u izborni proces, kao i jačanja integriteta i transparentnosti izbornog procesa i osiguravanja fer i pravilnih izbora.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Grad Banja Luka više nije posebna, osnovna izborna jedinica

  Predloženim izmjenama ukida se posebni status Grada Banje Luke kao osnovne izborne jedinice. Shodno tome, osnovne izborne jedinice su: općina, grad, Brčko distrikt BiH, gradska izborna jedinica Grada Mostara i izborne jedinice gradskog područja grada Mostara. Fotografija: banjaluka.rs.ba

  76%
  24%
  Za: 61 Protiv: 19 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Uvođenje izbornih tehnologija do 2026. godine

  Potpuna primjena odredbi ovog zakona koje se odnose na uvođenje izbornih tehnologija, a koje uključuju elektronsko brojanje glasačkih listića i elektronsku identifikaciju birača, počet će na Općim izborima u BiH 2026. godine. Prema ovom prijedlogu, izborne tehnologije su skup informaciono-komunikacionih programa, metoda, postupaka i uređaja (čitači otiska prsta, podataka s ličnih identifinacijskih dokumenata, optički skeneri, sigurnosne kamere i sl.) koji se koriste u izbornom procesu. Fotografija: freepik.com

  92%
  8%
  Za: 66 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabranjuje se zloupotreba djece u političke svrhe

  Kandidatima i članovima političkih stranaka, listi neovisnih kandidata, listi pripadnika nacionalnih manjina i koalicija, kao i neovisnim kandidatima i njihovim pristalicama te uposlenima ili na drugi način angažiranim u izbornoj administraciji, nije dozvoljeno da koriste (zloupotrijebe) dijete u političke svrhe. Zloupotreba djece u političke svrhe podrazumijeva uključivanje jednog djeteta ili više u aktivnosti koje mogu biti povezane s političkim zagovaranjem ili promocijom. Fotografija: freepik.com

  95%
  5%
  Za: 71 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Mogućnost kandidature javnih, vojnih, sudskih i drugih lica samo u slučaju napuštanja ovih pozicija

  Sudije redovnih i ustavnih sudova, tužioci i njihovi zamjenici, pravobranioci i njihovi zamjenici, ombudsmeni i njihovi zamjenici, članovi sudova/domova/vijeća za ljudska prava, notari, policijski službenici, državni službenici, generalni revizori i njihovi zamjenici u institucijama BiH, guverneri i viceguverneri Centralne banke BiH, pripadnici OSA BiH, pripadnici OSBiH, diplomatski i konzularni predstavnici BiH mogu se kandidirati na izborima samo u slučaju da su prije kandidature napustili ove pozicije. Ukoliko CIK BiH utvrdi da kandidat nije napustio poziciju tokom kandidature ili prije izbora, lice gubi status kandidata i/ili neće dobiti ovjeru mandata ukoliko ga osvoji. Fotografija: zvornikdanas.com

  84%
  16%
  Za: 63 Protiv: 12 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Brisanje odredbe o zastupljenosti spolova u općinskim izbornim povjerenstvima i biračkim odborima

  Ovim prijedlogom predlaže se brisanje dijela odredbe: “U sastavu općinskoga izbornog povjerenstva i biračkog odbora nastojat će se osigurati da broj članova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnoga broja članova.” Fotografija: freepik.com

  61%
  39%
  Za: 44 Protiv: 28 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Povlačenje kandidata s liste

  Ime kandidata na listi političke stranke, koalicije ili na listi nezavisnih kandidata ne može se povući nakon što kandidatsku listu ovjeri CIK. Međutim, ako je kandidat u potpunosti lišen poslovne sposobnosti ili odbije mandat nakon ovjere izbornih rezultata od CIK-a, ime tog kandidata briše se s kandidatske liste. Fotografija: n1info.ba

  92%
  8%
  Za: 68 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Glasački listići broje se ručno i upotrebom izbornih tehnologija

  Svi glasački listići broje se na izbornim mjestima, osim ako CIK odluči da će se glasački listići brojati u Glavnom centru za brojanje. CIK donosi propise za ručno i brojanje glasova upotrebom izbornih tehnologija i utvrđivanje rezultata u glavnom centru za brojanje, uključujući slučajeve kada se izborni rezultati ne mogu utvrditi na određenom izbornom mjestu zbog neispravnosti tehničke opreme. Fotografija: fokus.ba

  83%
  17%
  Za: 60 Protiv: 12 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabranjeno je vođenje preuranjene izborne kampanje

  U periodu preuranjene izborne kampanje, koja podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana zvaničnog početka izborne kampanje, zabranjeno je vođenje plaćene izborne kampanje u elektronskim, online i štampanim medijima i putem društvenih mreža, ili bilo kojeg oblika javnog oglašavanja plaćene kampanje. Fotografije: pexels.com

  96%
  4%
  Za: 69 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveza uklanjanja plakata i sličnog materijala nakon izbora

  Politički subjekt dužan je u roku 15 dana od dana održanih izbora osigurati uklanjanje svih oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala koji su korišteni u svrhu izborne kampanje tog političkog subjekta. Fotografija: fokus.ba

  96%
  4%
  Za: 72 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Dostavljanje imena zamjenskog kandidata za načelnika/gradonačelnika

  U slučaju smrti kandidata za načelnika/gradonačelnika, ili toga da on bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju šest mjeseci ili duže, ili da bude donesena pravosnažna sudska odluka kojom se lišava poslovne sposobnosti, CIK BiH daje mogućnost političkom subjektu koji je nominirao kandidata za načelnika/gradonačelnika da u roku 48 sati od nastupanja navedenih okolnosti dostavi ime zamjenskog kandidata. Ako je neophodno, mogu biti raspisani i odgođeni izbori. Fotografija: shutterstock.com

  89%
  11%
  Za: 65 Protiv: 8 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveza otvaranja posebnog računa za finansiranje kampanje

  Politička stranka i nezavisni kandidat koji učestvuje na izborima dužni su otvoriti poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje. Na taj račun ne smiju se primati druge uplate, osim onih namijenjenih za finansiranje izborne kampanje, niti se sredstva s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu osim za finansiranje izborne kampanje. U vrijeme podnošenja prijave za učešće na izborima, Centralnoj izbornoj komisiji BiH mora se podnijeti i izvještaj o prometu posebnog računa za period od njegovog otvaranja do dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore. Fotografija: freepik.com

  94%
  6%
  Za: 66 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Osiguranje pristupa svim informacijama putem internet-stranice CIK-a

  Centralna izborna komisija BiH osigurava javnosti pristup svim izvještajima i poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da svi građani/ke imaju nesmetan pristup informacijama koje su sadržane u izvještajima putem internetske stranice Centralne izborne komisije BiH. Fotografija: freepik.com

  96%
  4%
  Za: 65 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana svih oblika diskriminacije u sklopu političkog oglašavanja

  Elektronski medij ima pravo da odbije emitirati političko oglašavanje ako ono uključuje bilo kakvu diskriminaciju ili predrasude na bilo kojem osnovu te ako se oglašavanjem ponižava, zastrašuje ili podstiče na mržnju, nasilje ili diskriminaciju na osnovu bilo koje okolnosti; ako oglašavanje uključuje zloupotrebu djece i ako je u suprotnosti s ostalim propisima Regulatorne agencije za komunikacije BiH. freepik.com

  97%
  3%
  Za: 67 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Mogućnost vođenja kampanje putem interneta

  Politički subjekti mogu u toku izborne kampanje voditi kampanju i putem interneta, ukoliko se pridržavaju odredbi ovog zakona kojima se zabranjuju bilo kakva oglašavanja koja nisu u skladu sa zakonima i Ustavom BiH. Za sankcionisanje kršenja odredbi iz ove oblasti nadležna je Centralna izborna komisija BiH. Fotografija: smartinsights.com

  82%
  18%
  Za: 56 Protiv: 12 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Prenošenje lažnih vijesti i dezinformacija u kampanji

  U slučaju da politički subjekt iznosi lažne informacije putem elektronskih medija i interneta koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformirati birače, Centralna izborna komisija BiH ovlaštena je da provede postupak, i ukoliko se utvrdi ovaj prekršaj, politički subjekt kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM. Fotografija: freepik.com

  93%
  7%
  Za: 63 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveza jednake zastupljenosti kandidatkinja

  Politički subjekti dužni su da svojim kandidatkinjama na izborima osiguraju jednaku zastupljenost za prezentiranje njihovog programa i programa političkog subjekta na javnom radiotelevizijskom servisu u toku izborne kampanje. Privatni elektronski mediji omogućit će pod jednakim uslovima takvo prezentiranje, a u slučaju kršenja ovih odredbi, kandidatkinja ima pravo da podnese prijavu Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH. Fotografija: freepik.com

  85%
  15%
  Za: 56 Protiv: 10 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Šerif Špago
SDA
Predlagač; Šef Kluba zastupnika/ca SDA
Sanja Vulić
SNSD
Zastupnica; Šefica Kluba zastupnika/ca SNSD
Saša Magazinović
SDP
Zastupnik; Šef Kluba zastupnika/ca SDP BiH
Darko Babalj
SDS
Zastupnik; Šef Kluba zastupnika/ca SDS-PDP-Za pravdu i red
Darijana Filipović
HDZ BiH
Zastupnica; Zamjenica šefa Kluba zastupnika/ca HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP – HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH
Milan Dunović
DF
Zastupnik; Šef Kluba zastupnika/ca DF
Mia Karamehić - Abazović
NIP
Zastupnica; Zamjenica šefa Kluba zastupnika/ca NIP
Sabina Ćudić
NS
Zastupnica; Šefica Kluba zastupnika/ca NS
Čedomir Stojanović
DEMOS
Zastupnik; Šef Kluba zastupnika/ca Srpski klub
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 1 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o graničnoj kontroli BiH