Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH
100%
Za: 4 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

30.01.2024.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Odbijen

Prijedlog ovog zakona naći će se na 15. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazane za 30. januar 2024. godine.

Predloženim izmjenama i dopunama važećeg zakona žele se stvoriti uslovi za prilagodbu aktuelnom stanju i potrebama prakse kako bi se prevazišli nedostaci koji su uočeni u postupku njegove primjene.

Pojedine norme dopunjene su, precizirane i jasnije definisane te su uklonjeni nedostaci, nelogičnosti i pravne praznine, čime je osigurana jednostavnija i kvalitetnija primjena Zakona. 


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Osnivanje Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH

  Agencija će biti registrovana kao pravno lice BiH u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije BiH. Fotografija: hercegovina.info

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Usvajanje godišnjeg izvještaja Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH

  Vijeće ministara BiH nadležno je za usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Agencije koji uključuje Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji, a koje podnosi Vijeće Agencije. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Propisuje se mogućnost ponovnog imenovanja člana Vijeća Agencije

  Članovi Vijeća Agencije imenuju se na mandat od četiri godine. Prijedlogom se propisuje da se ista osoba može ponovo imenovati za člana Vijeća Agencije. Fotografija: flyingbosnian.blogspot.com

  50%
  50%
  Za: 1 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Trajanje mandata članova Uprave

  Mandat članova Uprave traje pet godina te ista osoba može biti ponovo imenovana za člana Uprave. Također, Vijeće ministara BiH može na prijedlog Vijeća Agencije imenovati v.d. člana Uprave, a koji mora ispunjavati uslove propisane ovim zakonom. Fotografija: hercegovina.info

  50%
  50%
  Za: 1 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Propisuje se mogućnost osnivanja privrednih društava u skladu s ovim zakonom

  Za potrebe obavljanja djelatnosti, Agencija može osnivati privredna društva u skladu s propisima koji uređuju osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava u BiH. Navedeno mora odobriti Vijeće ministara BiH. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Šemsudin Mehmedović
Naprijed
Zastupnik
Ermina Salkičević-Dizdarević
SDP
Zastupnica
Ljubica Miljanović
SNSD
Zastupnica
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu