Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH
95%
5%
Za: 20 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

05.11.2013.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: Usvojen

Suštinska izmjena u ovom zakonu odnosi se na dva člana Zakona koje je prethodno stavio van snage Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a čijim se ukidanjem državljani BiH ne moraju više odricati svog državljanstva kako bi ostvarili pravo na državljanstvo druge zemlje, a u vezi s tim, brisan je i član Zakona o gubitku državljanstva po sili zakona sticanjem državljanstva druge države.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Dvojno državljanstvo

  Državljani BiH ne moraju se više odricati svog državljanstva kako bi ostvarili pravo na državljanstvo druge zemlje.

  95%
  5%
  Za: 20 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • NATURALIZACIJA

  Stranac prilikom podnošenja zahtjeva za sticanje državljanstva BiH mora predočiti dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak, zatim da lice koje podnosi zahtjev za državljanstvo ne predstavlja prijetnju po sigurnost BiH, da ima osiguran izvor prihoda za vlastito izdržavanje, da je izmirio sve poreske, odnosno finansijske obaveze, da mora potpisati izjavu da prihvata ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te da ima važeću garanciju o stjecanju državljanstva.

  79%
  21%
  Za: 15 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 4 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 1 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o graničnoj kontroli BiH