Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH
44%
56%
Za: 20 Protiv: 25

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

05.11.2013.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: Usvojen

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju iz 2013. godine usklađeni su nazivi općina u Republici Srpskoj sa entitetskim Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, te su izmijenjena registraciona područja na način da su određena unutar entiteta i to tri registraciona područja u Republici Srpskoj, pet u Federaciji BiH i jedno u Brčko distriktu.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Registraciona područja

  Uspostavljena su nova registraciona područja koja ne prelaze entitetske linije.

  8%
  92%
  Za: 4 Protiv: 49 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 1 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o graničnoj kontroli BiH