Zakon o izmjenama i dopunama zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH
85%
15%
Za: 17 Protiv: 3

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

05.03.2015.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen

Izmjenama i dopunama je propisano da ukoliko ovim zakonom nije drugačije predviđeno strani ulagač ima pravo da investira, reinvestira dobit iz takvih ulaganja u bilo koji i sve sektore privrede Bosne i Hercegovine i to u istom obliku i pod istim uvjetima definiranim za rezidente BiH i važećim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distriktu BiH. Takođe, predviđeno je da u slučaju ulaganja u sektore koji podliježu restrikcijama, strani ulagači moraju dobiti prethodno odobrenje od nadležnog organa u odgovarajućem entitetu, kao i da će direktno strano ulaganje biti izuzeto od plaćanja carina i carinskih obaveza, ukoliko drugačije nije predviđeno odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine.Zakon o politici direktnih stranih ulaganja reguliše osnovne politike i principe učešća stranih ulagača u privredi Bosne i Hercegovine.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Carine i carinske obaveze

  Strana ulaganja su izuzeta od plaćanja carina i carinskih obaveza.

  93%
  7%
  Za: 14 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Mišljenje eksperata

Zakonodavac uređuje postupak ulaganja stranog ulagača, zatim detaljno uređuje njegova prava i obaveze te utvrđuje nadležnost sudova u Bosni i Hercegovini za rješavanje sporova vezanih za strana ulaganja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 102. sjednici održanoj 25.06.2014. godine utvrdilo je Prijedlog izmjena i dopuna zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH s ciljem unapređenja i pojednostavljenja procesa priliva direktnih stranih ulaganja. U Prijedlogu Zakona, u tekst većine članova dodaje se „Brčko distrikt BiH“ s obzirom na to da je aktuelni zakon donesen 1998. godine, prije uspostavljanja Brčko distrikta BiH, a naknadne izmjene i dopune su se bazirale samo na uklanjanju administrativnih barijera. Izmjenama i dopunama je propisano da ukoliko ovim zakonom nije drugačije predviđeno strani ulagač ima pravo da investira, reinvestira dobit iz takvih ulaganja u bilo koji i sve sektore privrede Bosne i Hercegovine i to u istom obliku i pod istim uvjetima definiranim za rezidente BiH i važećim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distriktu BiH. Takođe, predviđeno je da u slučaju ulaganja u sektore koji podliježu restrikcijama, strani ulagači moraju dobiti prethodno odobrenje od nadležnog organa u odgovarajućem entitetu, kao i da će direktno strano ulaganje biti izuzeto od plaćanja carina i carinskih obaveza, ukoliko drugačije nije predviđeno odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine.

Mreža Account, Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH
Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu