Aljoša Čampara

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Izborna jedinica
Pozicija

Pitanje: FMUP-u više godina u Izvještaju o obavljenoj finansijskog reviziji se skreće pažnja da nije ispoštovao zakonsku obavezu i imenovao internog revizora. U 2018.g. na zahtjev FMUP-a, ADS FBiH je provela konkursnu proceduru, ali Vi niste imenovali niti jedno lice za Internog revizora FMUP-a, sa Liste uspješnih kandidata. Zašto?

Pitanje postavljeno: 14.05.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Stranica 1 od 1