Damir Džeba

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Damir Džeba rođen je 30. maja 1976. godine u Mostaru i njegovo mjesto prebivališta je Mostar. Po nacionalnosti je hrvat, a stranka kojoj pripada je HDZ BiH. Profesor je hrvatskog jezika i književnosti, te engleskog jezika i književnosti. Radno iskustvo stiče radom u HDZ BiH Mostar, kao savjetnik predsjednika FBiH i kao predsjednik Kluba poslanika hrvatskog naroda u Skupštini HNK. Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: - Glavni tajnik mladeži HDZ BiH, međunarodni tajnik HDZ BiH; - Izvršni ravnatelj političke akademije HDZ BiH; - Predsjednik Gradskog odbora HDZ BiH Mostar; - Predsjednik Kluba hrvatskog naroda u Skupštini HNŽ-a. Oženjen je i otac dvoje djece.
Izborna jedinica
Pozicija