Nikica Bosnić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
DNS
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Nikica Bosnić je rođen 6. maja 1963. godine u Drvaru, te je Drvar njegovo prebivalište. Po nacionalnosti je srbin, a stranka kojoj pripada je DNS. Završio je gimnaziju kao srednju školu. Stranačke aktivnosti i politički angažman: -Odbornik u Općinskom vijeću Drvar od 2004. godine; - Predsjednik Općinskog vijeća Drvar od 2016. godine; - Predsjednik Regionalnog odbora DNS za Federaciju BiH. Porodično stanje: oženjen.
Izborna jedinica
Pozicija
Stranica 0 od 0