Boris Krešić

100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Stranka
DF
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Boris Krešić rođen je 13. jula 1977. godine u Tuzli, dok su njegovo prebivalište Živinice. Po nacionalnost je hrvat, a stranka kojoj pripada je Demokratska fronta. Doktor je pravnih nauka, te svoje radno iskustvo gradi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Živi u vanbračnoj zajednici.
Izborna jedinica
Pozicija

Pitanje: Da li smatrate da treba uspostaviti registar silovatelja?

Pitanje postavljeno: 22.05.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Smatram da je potrebno usvojiti registar ali sa pojedinim ograničenjima.


Datum odgovora: 22.05.2019

Sva pitanja po zakonima