Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH
100%
Za: 1838 Protiv: 9

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

07.07.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Lana Prlić; Jasmin Duvnjak, Aner Žulkević
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Prihvaćen Nacrt
Zakon bitan za EU integracije

Prijedlogom zakona uspostavlja se registar lica koja su osuđena za krivična djela Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Registar lica

  Zakonom se uspostavlja Registar lica pravosnažno osuđenih za sljedeća krivična djela: Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće.

  99%
  1%
  Za: 680 Protiv: 9 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Tajnost podataka

  Podaci iz Registra lica osuđenih za krivična djela Silovanje, Spolni odnošaj s nemoćnom osobom, Spolni odnošaj zloupotrebom položaja, Prinuda na spolni odnošaj, Spolni odnošaj s djetetom, Bludne radnje, Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, Navodjenje na prostituciju, Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, Upoznavanje djeteta s pornografijom, Rodoskrvnuće.

  62%
  38%
  Za: 243 Protiv: 146 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Posebne mjere

  Zakonom su predviđene posebne mjere prema učinitelju krivičnog djela nakon izdržane kazne zatvora. Te mjere su: Obavezno javljanje nadležnom organu za unutrašnje poslove, obavezno obavještavanje o putovanju van mjesta stanovanja i promjeni ličnih podataka, obavezno uzdržavanja od posjećivanja mjesta i objekata na kojima se okupljaju djeca.

  98%
  2%
  Za: 444 Protiv: 8 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Trajanje posebnih mjera

  Posebne mjere iz ovog zakona određuju se u trajanju od maksimalno 20 godina nakon izvršenja kazne zatvora.

  94%
  6%
  Za: 388 Protiv: 26 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveza provjere Registra

  Organima koji u svom djelovanju ostvaruju direktan kontakt sa djecom imaju obavezu da prilikom prijema u radni odnos ili angažovanja određenog lica za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta sa djecom, zatraže od nadležnog organa za vođenje registra podatak da li je to lice upisano u Registar.

  100%
  Za: 430 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Podaci u registru

  Poseban registar sadrži sljedeće podatke o osuđenom: prezime i ime, mjesto, grad, odnosno općina i država rođenja, jedinstveni matični broj, državljanstvo, prebivalište, odnosno boravište , vrsta kazne i sigurnosna mjera sa naznačenjem u kojem trajanju je izrečena, podaci o pravnim posljedicama osude, podaci o zaposlenju, podaci značajni za fizičko prepoznavanje osuđenog i njegove fotografije, podaci o sprovođenju posebnih mjera propisanih ovim zakonom.

  99%
  1%
  Za: 399 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Lana Prlić (2018)
SDP
Predlagačica
Jasmin Duvnjak (2018)
SDA
Predlagač zakona u DN PFBiH
Aner Žuljević (2018)
SDP
Predlagač zakona u DN PFBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 24 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 6 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH