Mirjana Marinković - Lepić

0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Stranka
NS
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Mirjana Marinković-Lepić rođena je 3. 3. 1961. godine u Užicama, Srbija. Gimnaziju je završila u Tuzli, a zvanje diplomirane pravnice stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine. Magistrirala je društvene nauke iz oblasti žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli 2008. godine, a doktorat, oblast žurnalistika – mediji i ljudska prava, stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2016. godine. 

Kao rukovoditeljica Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove Pivare Tuzla radila je od 1985. do 2008. godine. Tada postaje generalna sekretarka Američkog univerziteta u Tuzli, a 2009. godine direktorica firme Multicom d.o.o., gdje ostaje godinu. Dužnosti direktorice JU Dom penzionera Tuzla obavlja od 2011. do 2014. godine te tada biva imenovana pomoćnicom ministra finansija Tuzlanskog kantona za ekonomske poslove, do 2018. godine. 

Na Općim izborima 2018. godine dobiva zastupnički mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.


Izborna jedinica
3
Pozicija
Broj osvojenih glasova
1419

Pitanje: Poštovani zastupnici,Molim vas da prilikom razmatranja Nacrta zakona o djelatnosti psihologa razmotrite i date odgovor na sljedeća pitanja:1. Kome smetaju pedagozi-psiholozi? Ko će imati štetu od toga da u zakonu budu prepoznate diplome pedagoga-psihologa kao sručnjaka koji godinama uspješno obavljaju psihološku djelatnost u struci? Zar nećemo prepoznavanjem njhovih kompetencija u okviru zakona dobiti više kompetentnih stručnjaka koji su potrebni, a time imati i regulisanu psihološku djelatnost?2. Želite li kao predstavnici vlasti poručiti mladim i obrazovanim kompetentnim stručnjacima, pedagozima-psiholozima da nisu dobrodošli i dovoljno dobri da obavljaju psihološku djelatnost u svojoj zemlji u kojoj su stekli obrazovanje, a u zemljama Evropske unije im se priznaju kompetencije i diplome i mogu obavljati psihološku djelatnost?2. Želite li usvojiti zakonski okvir u formi koji će reći da nisu dovoljno dobri da obavljaju psihološku djelatnost u Bosni i Hercegovini, ali su dovoljno dobri da budu psiholozi nijemicma i austrijancima?3. Želite li osporiti diplome pedagoga-psihologa stečene na javnom univerzitetu, i usvajanjem zakonskog okivra koji ne priznaje te diplome, im poručiti da im je bolje da idu iz BiH, ili "kupe" diplome na privatnim univerzitetima "polažući" razliku predmeta, koja treba potvrditi njihove već stečene kompetencije?

Pitanje postavljeno: 29.02.2024  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Poštovani,Da li smatrate da će usvajanje Zakona o djelatnosti psihologa koji ne prepoznaje kompetentne stručnjake i diplome pedagoga-psihologa stečene na javnom Univerzitetu u Tuzli, a istovremeno su iste priznate u zemljama Evropske unije donijeti dobro našoj zemlji? Da li smatrate da će psiholog koji tek završi studij i odradi pripravnički staž biti kompetentniji stručnjak od pedagoga-psihologa koji prema kompetencijama stečenim na studiju obavlja psihološku praksu dugi niz godina?

Pitanje postavljeno: 29.02.2024  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima