Adnan Efendić

Ovo je profil iz mandata (2018)

100%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 14
Stranka
SDA
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Rođen je 21. aprila 1979. godine u Sarajevu. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje stekao u rodnom gradu, a zatim se dodatno obrazovao i usavršavao na fakultetima u Sarajevu, Londonu i Mostaru. Kao član Stranke demokratske akcije politički aktivan od 2002. godine. Od 2017. godine direktor Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, a kao doktor socioloških nauka (oblast urbane sociologije), angažiran kao spoljni saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu (Odsjek geografija – prostorno planiranje) Univerziteta u Sarajevu.

Izborna jedinica
407
Pozicija
Broj osvojenih glasova
9824
Link na Facebook profil
Facebook stranica
Vanjski linkovi

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Postovani, Predstavnicki dom Parlamenta Federacije BiH i zastupnici Kluba SDA su podrzali usvajanje navedenog Zakona.

LP, Adnan E


Datum odgovora: 24.08.2022

Pitanje: Lijep pozdravDa li planirate podržati zakon koji se odnosi na Freelancer-e osobe koje su ostvarile prihode a nisu bile u mogucnosti da prijave prihod poreskoj upravi zbog nepostojanja obrasca za plačanje za fizička lica. Trenutno je upućen zakon o otpisu duga kojim bi se oslobodio teret na Freelancer-a koji ne svojom krivicom je stavljen u povlašten položaj, gdje mu je ugrožena finansijska stabilnost.Pozdrav

Pitanje postavljeno: 26.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Postovani, 

konacne stavove o glasanju zauzimam nakon razmatranja materijala na radnim tijelim Predstavnickog doma i sjednicama Kluba i rasprave na Predstavnickom domu.

Lp, Adnan E


Datum odgovora: 24.08.2022

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje postavljeno: 08.01.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Budžet Federacije BiH za 2019. godinu

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Postovani, tesko je dati generalni odgovor na ovako postavljeno pitanje. Tesko je izmjeriti produktivnost rada svih uposlenika koji se finansiraju iz Budzeta Federacije BiH. Misljenja sam da pojedni uposlenici zasigurno zavrjeđuju vecu placu. Na zalost veliki je broj onih koji ne zarađuju ni onu platu koju su primali prije eventualnog uvećanja.

lp, Adnan E.


Datum odgovora: 24.08.2022

Pitanje: Da li smatrate da freelancerima treba otpisati dugovanja nastala po osnovu Zakona o porezu na dohodak u periodu od 1. januara 2015. do 31. decembra 2018. godine?

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Postovani, na navedeno pitanje sam vec dao odgovor

lp, Adnan E.


Datum odgovora: 24.08.2022

Sva pitanja po zakonima