Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu
26%
74%
Za: 51 Protiv: 146

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

09.01.2019.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri.

Ukupni rashodi i izdaci u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu iznose 2.653.843.356,00 KM, što predstavlja smanjenje za 335,8 mil. KM ili 11% u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2018. godinu.  Ukupno planirana sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenih iznosi 233,6 mil. KM, što predstavlja povećanje u odnosu na iznos iz Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu od 15,5 mil. KM ili 7%.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Plaće i naknade

  Budžet za plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH iznosi 233,6 mil. KM i u odnosu na budžet za 2018. godinu veći je za 15,5 mil. KM.

  16%
  84%
  Za: 31 Protiv: 168 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Naknade troškova zaposlenih

  Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 28,8 mil. KM i veće su za 1,1 mil. KM ili 4% u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2018. godinu.

  12%
  88%
  Za: 15 Protiv: 108 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Doprinosi poslodavca

  Doprinosi poslodavca planirani su u ukupnom iznosu od 25,7 mil. KM i veći su za 2,3 mil KM u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2018. godinu ¸.

  14%
  86%
  Za: 14 Protiv: 84 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge

  Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 113,5 mil. KM, što je za 20,3 mil. KM ili 22% više u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2018. godinu.

  1%
  99%
  Za: 1 Protiv: 100 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge

  Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 113,5 mil. KM, što je za 20,3 mil. KM ili 22% više u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2018. godinu.

  4%
  96%
  Za: 3 Protiv: 77 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Tekući transferi

  Tekući transferi i drugi tekući rashodi u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu iznose 1.067,1 mil. KM, što je za 36,0 mil. KM više u odnosu na prethodnu godinu ili 3%.

  19%
  81%
  Za: 14 Protiv: 59 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Kapitalni transferi

  Kapitalni transferi u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu iznose 36,4 mil. KM i u odnosu na iznos iz Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu manji su za 273,3 mil. KM.

  10%
  90%
  Za: 6 Protiv: 52 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Amandman - Lana Prlić

  Amandmanom koji je predložila zastupnica SDP-a Lana Prlić OKCu Abrašević iz Mostara se dodjeljuje 20.000 KM.

  27%
  73%
  Za: 18 Protiv: 48 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Amandman - Alma Kratina

  Amandmanom koji je predložila zastupnica DF-a Alma Kratina iznos za sufinansiranje rada ustanova za socijalno zbrinjavanje u FBiH se povećava za 200.000 KM.

  94%
  6%
  Za: 91 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Elvir Karajbić
SDP
Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH
Alma Kratina
DF
Predlagateljica amandmana
Lana Prlić
SDP
Predlagateljica amandmana
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Dževad Adžem, DF, 26.02.2019.

Budžet VFBiH za 2019 godinu ne razlikuje se mnogo od predhodnog budžeta iz 2018 godine osim da je znatno manji. Kada je u pitanju Javna uprava, smatram da su uposlenici u JU u stvari lice svake države, da sistem funkcioniše onoliko efikasno koliko imate obučen, odgovoran i posvećen javni aparat. Ne treba posmatrati uposlenike iz sektora uprave kao problem već kao stručan i sposoban alat koji može kreirati strategije, planirati i provoditi akcione i druge planove, kreirati zakone i sve drugo ali isto tako taj sektor JU mora biti plaćen shodno kompetencijama i stručnoj sposobnosti. Smatram da treba težiti da u JU bde uposleno 70% radnika sa VSS upravo zbog kompleksnosti poslova koje obavljaju. Stoga smatram važnim da taj sektor bude adekvatno plaćen za posao kaji obavlja a da se platemogu povećati provođenjem reforme JU ali ne samo zbog njene brojnosti već i zbog potrebe za boljom efikašnošću.


Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Nihad Čolpa, GS, 25.01.2019.

Ne smatram opravdanim. Nasuprot, svako povećanje plata uposlenih u javnom sektoru koji uživaju u sigurnosti smatram sramnim, sve dok radnicima u privatnom sektoru plate stagniraju i dok oni, pored tereta tržišne neizvjesnosti, nose i ogroman porezni teret. Svako opravdavanje povećanja plata u javnom sektoru je podržavanje uhljebničkog mentaliteta, jačanje partitokratije, ohrabrivanje budžetskog patriotizma, te lažno solidarisanje sa radnicima. Radnici su u privatnom sektoru, oni kreiraju novu vrijednost, stvarajući nove proizvode i usluge. Uposlenici u javnom sektoru su imali dovoljno visoka primanja i prije povećanja, i ona se ne trebaju povećavati dok plate u privatnom sektoru ne dostignu isti nivo.


Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Miomirka Mila Melank, NS, 18.01.2019.

Poštovani,

Žao mi je da nisam stigla ranije odgovoriti na vaše pitanje.

U uslovima kada je nominalno smanjen Budžet FBIH, povećanje plata uposlenika budžeta smatram neproduktivnim i amoralnim. 

Ovaj potez Vlade na odlasku nepravedan je u odnosu na sektor privrede, ali i u odnosu na skupine sa manjim prihodima jer je to još jedan doprinos neravnopravnoj raspodjeli. Takođe smatram da se moraju mijenjati zakoni koji se odnose na plate i naknade zaposlenika u institucijama i državnim organima. Te bi plate morale da budu zavisne od uspješnosti privrede.

Prijedlog Naše stranke bio je da se taj dio u budžetu namijenjen povećanju preusmjeri u fond za porodilje, i to specijalno za privremeno izjednačavanje i eventualno povećanje naknada nezaposlenim porodiljama u BiH, do donošenja zakona koji će obezbijediti stalne i ravnopravne naknade porodiljana. Takođe smo tokom rasprave u Parlamentu podnijeli amandman da se ovo povećanje ne odnosi na zaposlene izabrane zastupnike, ali je većina predvođena Strankom demokratske akcije izglasala povećanje osnovice.

Srdačan pozdrav

Miomirka Mila Melank


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 30

Sa 11 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 313 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić