Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu
26%
74%
Za: 51 Protiv: 147

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

09.01.2019.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri.

Ukupni rashodi i izdaci u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu iznose 2.653.843.356,00 KM, što predstavlja smanjenje za 335,8 mil. KM ili 11% u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2018. godinu.  Ukupno planirana sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenih iznosi 233,6 mil. KM, što predstavlja povećanje u odnosu na iznos iz Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu od 15,5 mil. KM ili 7%.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Plaće i naknade

  Budžet za plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH iznosi 233,6 mil. KM i u odnosu na budžet za 2018. godinu veći je za 15,5 mil. KM.

  16%
  84%
  Za: 31 Protiv: 168 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Naknade troškova zaposlenih

  Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 28,8 mil. KM i veće su za 1,1 mil. KM ili 4% u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2018. godinu.

  12%
  88%
  Za: 15 Protiv: 108 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Doprinosi poslodavca

  Doprinosi poslodavca planirani su u ukupnom iznosu od 25,7 mil. KM i veći su za 2,3 mil KM u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2018. godinu ¸.

  14%
  86%
  Za: 14 Protiv: 84 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge

  Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 113,5 mil. KM, što je za 20,3 mil. KM ili 22% više u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2018. godinu.

  1%
  99%
  Za: 1 Protiv: 100 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge

  Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 113,5 mil. KM, što je za 20,3 mil. KM ili 22% više u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2018. godinu.

  4%
  96%
  Za: 3 Protiv: 77 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Tekući transferi

  Tekući transferi i drugi tekući rashodi u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu iznose 1.067,1 mil. KM, što je za 36,0 mil. KM više u odnosu na prethodnu godinu ili 3%.

  19%
  81%
  Za: 14 Protiv: 59 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Kapitalni transferi

  Kapitalni transferi u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu iznose 36,4 mil. KM i u odnosu na iznos iz Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu manji su za 273,3 mil. KM.

  10%
  90%
  Za: 6 Protiv: 52 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Amandman - Lana Prlić

  Amandmanom koji je predložila zastupnica SDP-a Lana Prlić OKCu Abrašević iz Mostara se dodjeljuje 20.000 KM.

  27%
  73%
  Za: 18 Protiv: 48 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Amandman - Alma Kratina

  Amandmanom koji je predložila zastupnica DF-a Alma Kratina iznos za sufinansiranje rada ustanova za socijalno zbrinjavanje u FBiH se povećava za 200.000 KM.

  94%
  6%
  Za: 91 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Elvir Karajbić
SDP
Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH
Alma Kratina
DF
Predlagateljica amandmana
Lana Prlić
SDP
Predlagateljica amandmana
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Sabina Ćudić, NS, 09.09.2019.

Postovani,

Nazalost, tek sada sam se upoznala sa pitanjima koja su pristigla na ovaj nacin. Kao sto mozete provjeriti nacin glasanja Nase stranke i mene licno u ovom mandatu - apsolutno svaki put smo glasali protiv bilo kakvog povecanja plata izabranim duznosnicima, te sam predlagala amandman na Budzet FBiH za 2019. godinu, kojim bi se ova sredstva preusmjerila u porodiljski fond. 

Za sva dodatna pitanja stojim Vam na raspolaganju.

Srdacno,

Sabina Cudic


Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Dževad Adžem, DF, 26.02.2019.

Budžet VFBiH za 2019 godinu ne razlikuje se mnogo od predhodnog budžeta iz 2018 godine osim da je znatno manji. Kada je u pitanju Javna uprava, smatram da su uposlenici u JU u stvari lice svake države, da sistem funkcioniše onoliko efikasno koliko imate obučen, odgovoran i posvećen javni aparat. Ne treba posmatrati uposlenike iz sektora uprave kao problem već kao stručan i sposoban alat koji može kreirati strategije, planirati i provoditi akcione i druge planove, kreirati zakone i sve drugo ali isto tako taj sektor JU mora biti plaćen shodno kompetencijama i stručnoj sposobnosti. Smatram da treba težiti da u JU bde uposleno 70% radnika sa VSS upravo zbog kompleksnosti poslova koje obavljaju. Stoga smatram važnim da taj sektor bude adekvatno plaćen za posao kaji obavlja a da se platemogu povećati provođenjem reforme JU ali ne samo zbog njene brojnosti već i zbog potrebe za boljom efikašnošću.


Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Nihad Čolpa, GS, 25.01.2019.

Ne smatram opravdanim. Nasuprot, svako povećanje plata uposlenih u javnom sektoru koji uživaju u sigurnosti smatram sramnim, sve dok radnicima u privatnom sektoru plate stagniraju i dok oni, pored tereta tržišne neizvjesnosti, nose i ogroman porezni teret. Svako opravdavanje povećanja plata u javnom sektoru je podržavanje uhljebničkog mentaliteta, jačanje partitokratije, ohrabrivanje budžetskog patriotizma, te lažno solidarisanje sa radnicima. Radnici su u privatnom sektoru, oni kreiraju novu vrijednost, stvarajući nove proizvode i usluge. Uposlenici u javnom sektoru su imali dovoljno visoka primanja i prije povećanja, i ona se ne trebaju povećavati dok plate u privatnom sektoru ne dostignu isti nivo.


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 30

Sa 22 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 320 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić