Suad Kaknjo

Ovo je profil iz mandata (2018)

18%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 2
Stranka
SDA
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Rođen 23.01.1960. godine u Zenici, oženjen suprugom Senijom. Ima dvoje odrasle djece. Trenutno živi na adresi Mokušnice br.1, Zenica.

Po struci diplomirani inženjer građevinarstva, konstruktivni smjer. U struci radi kao projektant 32 godine i iskazao se na više značajnih projekata, a između ostalog u karijeri je projektovao i više džamija i šehidskih spomen obilježja. Uspješan i ugledan privrednik, a sa svojim firmama „Arel“ i „Grading KGM“ učestvovao na mnogih značajnim projektima. Istaknuti sportski radnik i kao takav dao je najveći doprinos u razvoju atletike u BIH, ali i afirmaciji drugih sportova. Dobitnik priznanja za najboljeg sportskog radnika u BIH za 2017. godinu.

Dokazano dobar menađer sa izraženim liderskim sposobnostima, u svakom poslu se zalaže za harmoniju, red, rad i disciplinu. U svemu daje svoj maksimum, a iz svoje porodice crpi snagu i inspiraciju za nove poduhvate.

Dobitnik nagrade grada Zenice

Izborna jedinica
405
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
8151

Pitanje: Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina za masovnu imunizaciju protiv COVID 19 i zašto to dosada nije učinila ?

Pitanje postavljeno: 21.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Odgovor na prvi dio pitanja je zaista tesko reci ali ja procjenjujem da ce to biti do kraja septembra tekuce godine(preko 50%cjepiva)

Drugi dio pitanja,ima vise razloga:

prvi razlog je slozen sistem vlasti i.mogucmost prebacivanja odgovornosti s nivoa na nivo u i onako nefunkcionalnoj vlast.

drugi razlog po.meni nista manje vaxan od prvog je licemjerstvo zapada koje je male i siromasne stavilo.na kraj komercijalne raspodjele umjesto na picetak gdje bi.im.po nekim humanim.kodexima bilo.mjesto i 

treci nista manje vazan razlog je politicko.licemjerstvo.istoka koji se natjecao u "donacijama"vakcina a istovremeno ometao komercijalnu nabavku kako bi politcki profitirali i 

generalno svi su nesto sto je iskljucivo humanitarna misija pretvorili u politicku platformu za medusobna prepucavanja....

ŽALOSNO

  zastupnik Suad Kaknjo


Datum odgovora: 28.05.2021

Pitanje: u nacrtu predmetnog zakona nema ni u jednom clanu definisana potreba ispunjenja starosti vece od 40 godina za ostvarivanje iste pa je i nama predlagacima potpuno nejasno otkud vam veza za starosnu dob od 65 godina...vjerovatno je u pitanju nesporazum.Odgovor:Poštovani, u samom nacrtu Zakona se ne spominje starosna dob od 65 godina, ali da bi sportista ispunio uslov iz člana 7. tačka (d) Nacrta Zakona i dostavio potvrdu o kategorizaciji zaslužnog sportiste, mora da ispuni uslov iz člana 6. tačka (a) Pravilnika o kategorizaciji sportista BiH gdje je uslov da bi bio kategorisan (član 2 stav 1 tačka b Nacrta) moraš ispunjavati uslove za PIO, a ako se ne varam to je po našim zakonima 65 godina. Nadam se da smo se sada razumjeli. Hvala Vam na odgovoru. lp

Pitanje postavljeno: 02.06.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Poštovani, pitanje se odnosi na član 6 stav (1) tačka (a) i (c) Nacrta Zakona. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu sportista treba da ispunjava između ostalog i (a) da ima navršenih 40 godina starosti, (c) da je kategorisan kao zaslužni sportista BiH, a što je direktno vezano za član 2 stav (1) tačka (b) ovog Nacrta Zakona. Članom 3. stav (1) tačka (a) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH sportisti su kategorisani prema određenim kategorijama, odnosno vrstom osvojene medalje na takmičenjima. Također, članom 6 istog Pravilnika kategorisani sportisti ostvaruju pravo na naknadu ukoliko su dobili rješenje o kategorizaciji i to:a) Zaslužni sportisti iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, odnosno da bi dobili traženu potvrdu o kategorizaciji sportista treba da ima navršenih 65 godina starosti, što je u direktnoj koliziji sa članom 6 stav (1) tačka (a) Nacrta Zakona u kojem se kaže da vrhunski sportista ima pravo na doživotnu sportsku naknadu ukoliko ima navršenih 40 godina starosti. Molim da to razmotrite, te da se na vrijeme otklone nepravilnosti. Hvala.

Pitanje postavljeno: 30.05.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

postovani,

u nacrtu predmetnog zakona nema ni u jednom clanu definisana potreba ispunjenja starosti vece od 40 godina za ostvarivanje iste pa je i nama predlagacima potpuno nejasno otkud vam veza za starosnu dob od 65 godina...vjerovatno je u pitanju nesporazum.


Datum odgovora: 01.06.2022

Pitanje: Predlažem da se, pored već navedenoga, u Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine uvrste i odredbe kojima bi se pripadnicima računovodstvene profesije omogućio bolji materijalni položaj, s obzirom da su, kao specifična profesija, zakonskim ograničenjima (za razliku od mnogih drugih profesija), opterećeni troškovima kontinuirane obavezne edukacije, troškovima obaveznog članstva u Savezu računovođa, revizora i računovodstvenih radnika FBiH, a sve s krajnjim ciljem obnove važenja licence bez koje, to je već svima poznato, certificirani računovođa ne može verificirati godišnji obračun pravnih lica.Drugim riječima, to znači da bi se, sukladno zakonskim rješenjima koja (primjera radi) tretiraju advokatsku profesiju, vrijednost poslova koje obavi certificirani licencirani računovođa morala "bodovati" prema određenoj bodovnoj ljestvici i u rasponima koji bi uvažavali određene razlike u veličini firme - korisnika računovodstvenih usluga, kao i obima posla koji računovođa obavi za određenu firmu. Vrijednost pojedinačnog boda se može dogovoriti, usaglasiti, ili naložiti podzakonskim aktom, što nije nepoznato i/ili neobično u našoj praksi.Stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu i reviziji, Federacija je dala podršku podizanju nivoa ove važne profesije, to jest omogućeno je da se Zakonom o računovodstvu uredi ko, kako i pod kojim uslovima može da vodi poslovne knjige, kako da se podigne i učvrsti povjerenje u rad računovodstvene struke, ali i da se uvede red i konačno prekine praksa da vrijednost računovodstvenih usluga „obaraju“ upravo neprofesionalne i nestručne računovođe.Stoga, a u svrhu pojašnjenja gornjih navoda, u smislu reguliranja vlastitog materijalnog statusa, od iznimno velikog broja razloga za organizirano djelovanje pripadnika računovodstvene struke, istaknimo taksativno samo one najvažnije:- konačno se mora nekim normativnim aktom koji će imati pravnu snagu i potporu (to jest odlukom, pravilnikom, naredbom i/ili slično) utvrditi svrha, kriteriji i mjerila za vrednovanje rada računovođa koji pružaju računovodstvene usluge i vode poslovne knjige za registritane poreske obveznike;- mora se precizno konkretizirati da svrha vrednovanja poslova koje izvršavaju profesionalne računovođe je, prije svega, favoriziranje i unapređenje stručnosti, osposobljenosti i odgovornosti pripadnika računovodstvene profesije, a sve s ciljem ostvarivanja najboljih mogućih rezultata rada u smislu pružanja računovodstvenih usluga, finansijskog izvještavanja, kao i održavanja i jačanja povjerenja javnosti, kooperativnosti s pripadnicima organa i službi nadzora i kontrole javnih prihoda, vlasnika kapitala i ostalih relevantnih institucija;- obavezno treba utvrditi (ili bolje reći ozakoniti) vrednovanje rada računovođa koji kao eksterni partneri pravnim licima, udruženjima i obrtnicima pružaju računovodstvene usluge i pritom obavljaju i druge administrativne poslove povezane sa računovodstvenim uslugama, i to u smislu zvaničnog cjenovnika s razgraničenjem po vrsti posla, sa polaznim (ili okvirnim) cijenama iskazanim u konvertibilnim markama;- profesionalnim računovođama može se (a u nekim slučajevima i mora) ostaviti mogućnost da prilikom ugovaranja vođenja poslovnih knjiga za pravna lica, udruženja i obrtnike mogu imati određenu slobodu i fleksibilnost, to jeste da (uz poštivanje principa lojalne konkurencije) mogu u manjoj i tolerantnoj mjeri odstupati od utvrđene cijene, naravno sve u zavisnosti od obima posla koji će biti obavljen kao određena računovodstvena usluga;- utvrđivanje zvaničnog cjenovnika računovodstvenih usluga moralo bi se temeljiti na obavezi svakog profesionalnog računovođe da prilikom pružanja računovodstvenih usluga mora poštovati etički kodeks, te da mora u punoj mjeri primjenjivati cjelokupne profesionalne, zakonske i ostale regulatorne procedure iz domena svoje profesije;Treba posebno naglasiti da bi utvrđivanjem realnih cijena računovodstvenih usluga, i to cijena primjerenih vrsti i značaju ovih poslova, zasigurno bili postignuti i ciljevi, kao što su:• svojevrstan doprinos poboljšanju statusa računovodstvene profesije,• još bolja i kvalitetnija saradnja sa općinskim, kantonalnim, entitetskim i državnim organima,• inicijalizacija predlaganja, razmatranja i donošenja novih propisa, kao i izmjene postojećih propisa u oblasti računovodstva i poreskog sistema,• značajan doprinos još kvalitetnijem pružanju računovodstvenih usluga, s prevashodnim ciljem zaštite kapitala poreskih obveznika,• stvaranje uslova za razvoj šire i temeljitije neposredne komunikacije računovođa sa organima nadzora i kontrole obračuna i uplate javnih prihoda, sudskim instancama, nadležnim ministarstvima, vanbudžetskim fondovima.• promocija etičkog kodeksa, s posebnim akcentom na profesionalna i moralna načela u radu računovodstvenih profesionalaca,Jasmin Omeragić,ecc i cert.lic.računovođa, autor preko 60 objavljenih stručnih članaka iz oblasti računovodstva

Pitanje postavljeno: 26.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima