Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine
100%
Za: 4 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.06.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Adis Arapović
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

Ovim zakonom propisuje se da se pravno lice kojem se ugovorom i uz naknadu povjeri vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja može, pored knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, baviti i drugim srodnim djelatnostima u skladu sa zakonom. 

Dalje, predlaže se da lice koje sačinjava finansijske izvještaje mora biti kvalificirano za obavljanje ovog posla, ali da ne mora biti u radnom odnosu u firmi koja je registrirana za vođenje poslovnih knjiga niti imati registriran obrt za obavljanje ovih poslova. 

Također, predlaže se da se grupacijama pruži mogućnost da povjere poslove vođenja poslovnih knjiga drugom povezanom pravnom licu i unutar i izvan FBiH, uz pooštrenu odgovornost lica koje je poslove vođenja knjiga tako povjerilo i obvezu istog da omogući nesmetano obavljanje nadzora od nadzornih tijela.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Djelatnosti društava ovlaštenih za vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja

  Pravno lice kojem se ugovorom i uz naknadu povjeri vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja može se, pored knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, baviti i drugim srodnim djelatnostima u skladu sa zakonom. Fotografija: Orfis

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Ko može sačinjavati finansijske izvještaje?

  Lice koje sačinjava finansijske izvještaje mora biti kvalificirano za obavljanje ovog posla, ali ne mora biti u radnom odnosu u firmi koja je registrirana za vođenje poslovnih knjiga niti imati registriran obrt za obavljanje ovih poslova. Fotografija: Freepik

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Vođenje poslovnih knjiga grupacija

  Kod povezanih pravnih lica, vođenje poslovnih knjiga pravno lice može povjeriti drugom povezanom pravnom licu i unutar i izvan FBiH, uz pooštrenu odgovornost lica koje je poslove vođenja knjiga tako povjerilo i obvezu istog da omogući nesmetano obavljanje nadzora od nadzornih tijela. Fotografija: Freepik

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Član odbora za reviziju

  Jedan član odbora za reviziju u subjektima od javnog interesa ne mora biti isključivo ovlašteni revizor, nego to može biti i osoba stručna u području računovodstva i/ili revizije. Fotografija: Shutterstock

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Adis Arapović (2018)
Nestranačka ličnost
Predlagač
Alma Kratina (2018)
DF
Zastupnica u PD PFBIH
Irfan Čengić (2018)
SDP
Zastupnik u PD PFBIH
Delfa Dejanović (2018)
HDZ BiH
Zastupnica u PD PFBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 24 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini