Mirsad Zaimović

0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Rođen je 06.11.1969.u Kaknju. Osnovnu i srednju školu završio u Kaknju. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Radio kao novinar-spiker na Radio Kaknju, te kao profesor ekonomske grupe predmeta u STŠ „Kemal Kapetanović“u Kaknju. Bio je direktor JP „Kakanjski glas“ i direktor djl “Saraj“ Kakanj.Bio je vijećnik u OV Kakanj u mandatu 1998-2000. Bio je Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH u 4 mandata (2000.-2014.). Obnašao je funkciju Predsjednika Kantonalnog odbora Asocijacije mladih od 1995.-2001. Bio je Predsjednik Kantonalnog odbora SDA ZDK od 2001.-2015. Od 01.01.2015.generalni direktor BH Telecoma. Oženjen, otac dvoje djece.

Izborna jedinica
406
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
8107

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Ppštovani, Najnoviji prijedlog Zakona o porezu na dohodak je udar na porodice sa djecom, jer definitivno ne stimuliše natalitet.Kako je moguće da se poistovjete osobe ledici, bračni parovi bez djece i porodice sa dvoje, troje i više djece.Evo konkretno, ja imam plaću 1200 KM i troje djece, a moj kolega je samac i ima istu plaću, po ovom zakonu ćemo plaćati isti porez, što je apsolutno nerealno. S toga predlažem da predložite amandman gdje bi radnici sa djecom dobili poresku olakšicu 100 KM po djetetu na mjesečnom nivou odnosno 1200 KM na godišnjem nivou.Nigdje u svijetu ne postoji sličan zakon da na isti način tretira na isti način gore navedene kategorije.Unaprijed hvala.

Pitanje postavljeno: 03.10.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o porezu na dohodak FBiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li smatrate da treba uspostaviti registar silovatelja?

Pitanje postavljeno: 22.05.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima