Adisa Kokić-Hinović

Ovo je profil iz mandata (2018)

100%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 16
Stranka
SDA
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Rođena je 1989. godine u Doboju. Nakon završetka međunarodne srednje škole u Sarajevu diplomirala je Međunarodne i javne odnose na Internacionalom univerzitetu u Sarajevu, a magistrirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Tokom cjelokupnog formalnog obrazovanja nizala je izuzetne rezultate zbog čega je bila na listi najboljih učenika i studenata.Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu omladinskih i nevladinih organizacija, gdje je bila angažovana na projektima građanskog aktivizma, ljudskih prava i jačanja civilnog društva. Uspješno je završila niz edukativnih programa za jačanje omladinskih i političkih lidera u Sarajevu i Zenici, među kojima se ističu višegodišnji programi UNWOMAN BiH (Košnica) i Političke akademije SDA Zenica.

Jedan je od osnivača Infomativno – edukacijskog centra za mlade u Tešnju, gdje je obnašala funkciju predsjednice Centra, a društveni aktivizam je nastavila u OO SDA Tešanj, gdje je u periodu 2012-2016 obnašala funkciju predsjednice Asocijacije mladih SDA Tešanj.

Izborna jedinica
405
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
4678

Pitanje: Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina za masovnu imunizaciju protiv COVID 19 i zašto to dosada nije učinila ?

Pitanje postavljeno: 21.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Postovani/-a,

Hvala Vam na postavljenom pitanju,

Moje misljenje je da smo imali adekvatan odgovor FBIH na pandemiju,

Stanovnistvo je imalo priliku masovne imunizacije i strucne podrske, a osigurana su dodatna sredstva u budzetima za podrsku zdravstvenim ustanovama,

S postovanjem,

Adisa Kokic - Hinovic


Datum odgovora: 25.08.2022

Pitanje: Pozz , kada će biti smijenjen direktor agencije za oduzetu imovinu , te biti naložena revizija agencije ? Izvještaj je odavno oboren , a da ste pročitali sve izvještaje do sad svi bi bili oboreni te i uočili krađu Federacije ! Lp

Pitanje postavljeno: 08.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Postovani/-a,

Hvala Vam na postavljenom pitanju,

Moram Vam reci da citam sve pristigle materijale, sto je prilog dnevnog reda,

Ukoliko primjetim bilo kakve nedoumice, nejasnoce ili smatram da izvjestaj ne treba podrzati, to i ne ucinim,

Mislim da ste ovo pitanje uputili na pogresnu adresu, s obzirom da je nasa nadleznost (kao zastupnika) da razmatramo izvjestaje, mozemo isti podrzati ili odbiti, a Vlada ce dalje postupiti po zakljuccima Parlamenta,

S postovanjem,

Adisa Kokic - Hinovic


Datum odgovora: 25.08.2022

Sva direktna pitanja

Pitanje: Predlažem da se, pored već navedenoga, u Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine uvrste i odredbe kojima bi se pripadnicima računovodstvene profesije omogućio bolji materijalni položaj, s obzirom da su, kao specifična profesija, zakonskim ograničenjima (za razliku od mnogih drugih profesija), opterećeni troškovima kontinuirane obavezne edukacije, troškovima obaveznog članstva u Savezu računovođa, revizora i računovodstvenih radnika FBiH, a sve s krajnjim ciljem obnove važenja licence bez koje, to je već svima poznato, certificirani računovođa ne može verificirati godišnji obračun pravnih lica.Drugim riječima, to znači da bi se, sukladno zakonskim rješenjima koja (primjera radi) tretiraju advokatsku profesiju, vrijednost poslova koje obavi certificirani licencirani računovođa morala "bodovati" prema određenoj bodovnoj ljestvici i u rasponima koji bi uvažavali određene razlike u veličini firme - korisnika računovodstvenih usluga, kao i obima posla koji računovođa obavi za određenu firmu. Vrijednost pojedinačnog boda se može dogovoriti, usaglasiti, ili naložiti podzakonskim aktom, što nije nepoznato i/ili neobično u našoj praksi.Stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu i reviziji, Federacija je dala podršku podizanju nivoa ove važne profesije, to jest omogućeno je da se Zakonom o računovodstvu uredi ko, kako i pod kojim uslovima može da vodi poslovne knjige, kako da se podigne i učvrsti povjerenje u rad računovodstvene struke, ali i da se uvede red i konačno prekine praksa da vrijednost računovodstvenih usluga „obaraju“ upravo neprofesionalne i nestručne računovođe.Stoga, a u svrhu pojašnjenja gornjih navoda, u smislu reguliranja vlastitog materijalnog statusa, od iznimno velikog broja razloga za organizirano djelovanje pripadnika računovodstvene struke, istaknimo taksativno samo one najvažnije:- konačno se mora nekim normativnim aktom koji će imati pravnu snagu i potporu (to jest odlukom, pravilnikom, naredbom i/ili slično) utvrditi svrha, kriteriji i mjerila za vrednovanje rada računovođa koji pružaju računovodstvene usluge i vode poslovne knjige za registritane poreske obveznike;- mora se precizno konkretizirati da svrha vrednovanja poslova koje izvršavaju profesionalne računovođe je, prije svega, favoriziranje i unapređenje stručnosti, osposobljenosti i odgovornosti pripadnika računovodstvene profesije, a sve s ciljem ostvarivanja najboljih mogućih rezultata rada u smislu pružanja računovodstvenih usluga, finansijskog izvještavanja, kao i održavanja i jačanja povjerenja javnosti, kooperativnosti s pripadnicima organa i službi nadzora i kontrole javnih prihoda, vlasnika kapitala i ostalih relevantnih institucija;- obavezno treba utvrditi (ili bolje reći ozakoniti) vrednovanje rada računovođa koji kao eksterni partneri pravnim licima, udruženjima i obrtnicima pružaju računovodstvene usluge i pritom obavljaju i druge administrativne poslove povezane sa računovodstvenim uslugama, i to u smislu zvaničnog cjenovnika s razgraničenjem po vrsti posla, sa polaznim (ili okvirnim) cijenama iskazanim u konvertibilnim markama;- profesionalnim računovođama može se (a u nekim slučajevima i mora) ostaviti mogućnost da prilikom ugovaranja vođenja poslovnih knjiga za pravna lica, udruženja i obrtnike mogu imati određenu slobodu i fleksibilnost, to jeste da (uz poštivanje principa lojalne konkurencije) mogu u manjoj i tolerantnoj mjeri odstupati od utvrđene cijene, naravno sve u zavisnosti od obima posla koji će biti obavljen kao određena računovodstvena usluga;- utvrđivanje zvaničnog cjenovnika računovodstvenih usluga moralo bi se temeljiti na obavezi svakog profesionalnog računovođe da prilikom pružanja računovodstvenih usluga mora poštovati etički kodeks, te da mora u punoj mjeri primjenjivati cjelokupne profesionalne, zakonske i ostale regulatorne procedure iz domena svoje profesije;Treba posebno naglasiti da bi utvrđivanjem realnih cijena računovodstvenih usluga, i to cijena primjerenih vrsti i značaju ovih poslova, zasigurno bili postignuti i ciljevi, kao što su:• svojevrstan doprinos poboljšanju statusa računovodstvene profesije,• još bolja i kvalitetnija saradnja sa općinskim, kantonalnim, entitetskim i državnim organima,• inicijalizacija predlaganja, razmatranja i donošenja novih propisa, kao i izmjene postojećih propisa u oblasti računovodstva i poreskog sistema,• značajan doprinos još kvalitetnijem pružanju računovodstvenih usluga, s prevashodnim ciljem zaštite kapitala poreskih obveznika,• stvaranje uslova za razvoj šire i temeljitije neposredne komunikacije računovođa sa organima nadzora i kontrole obračuna i uplate javnih prihoda, sudskim instancama, nadležnim ministarstvima, vanbudžetskim fondovima.• promocija etičkog kodeksa, s posebnim akcentom na profesionalna i moralna načela u radu računovodstvenih profesionalaca,Jasmin Omeragić,ecc i cert.lic.računovođa, autor preko 60 objavljenih stručnih članaka iz oblasti računovodstva

Pitanje postavljeno: 26.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Postovani,

Hvala Vam na postavljenom pitanju, kao i dostavljenim prijedlozima i analizama, koje ste nam dostavili ovdje i na email adrese zastupnika,

S obzirom da je ovaj zakon bio na dnevnom redu, te da je razmatran, upoznati ste sa svim relevatnim amandmanima i obrazlozenjima,

S postovanjem,

Adisa Kokic - Hinovic


Datum odgovora: 25.08.2022

Pitanje: Da li smatrate da freelancerima treba otpisati dugovanja nastala po osnovu Zakona o porezu na dohodak u periodu od 1. januara 2015. do 31. decembra 2018. godine?

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Postovani/-a,

Hvala Vam na postavljenom pitanju. 

Vec sam govorila o ovome, prilikom razmatranja ove tacke dnevnog reda. 

Misljenja sam da freelanceri trebaju biti prepoznati u sistemu, te da se pristupi izmjeni i dopuni seta zakona, kojim bi se najbolje regulisao njihov status, djelatnost i prava.

S postovanjem,

Adisa Kokic - Hinovic


Datum odgovora: 25.08.2022

Sva pitanja po zakonima