Zlatko Ercegović

20%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 1
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Zlatko Ercegović je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, a nakon završenog fakulteta je do 1995 bio zaposlen kao asistent na predmetu Fiziologija Medicinskog fakulteta u Tuzli. Specijalizaciju iz neurohirurgije je završio u UKC Tuzla. Dio specijalizacije u trajanju od šest mjeseci je u okviru programa AIHA proveo u Klinici za neurohirurgiju Univerziteta New York u Buffalu, SAD i dvije godine u KBC Dubrava Zagreb. Certificirani je neurohirurg od strane Fedrealnog ministarstva zdravstva. U svom neurohirurškom radu bavi se istraživanjem i liječenjem tumora mozga, cerebrovaskularnih bolesti, dječijom neurohirurgijom, hirurgijom perifernih nerava, razvojnim anomalijama centralnog nervnog sistema, degenerativnim bolestima i tumorima kralježnice. Na poziv Klinike za neurohirurgiju Univerziteta u Buffalu, Sad završio je tromjesečnu specijalizaciju iz hirurškog liječenja degenerativnih bolesti kičme. Član je Udruženja neurohirurga u BiH, Hrvatskog neurokirurškog društva, AO Spine, North America Spine Society. Dr Ercegović je autor ili koautor više od 50 naučnih ili stručnih radova. Trenutno obavlja dužnost šefa Odjeljenja za spinalnu neurohirurgiju, Klinike za neurohirurgiju, UKC Tuzla i docent je na predmetu Hirurgiju Medibsnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i na predmetu “Fiziologija” na EUBD.

Izborna jedinica
403
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
6789

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.