Lana Prlić

Ovo je profil iz mandata (2018)

100%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 15
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Rođena 26.03.1993. , u Makarskoj. Osnovnu i srednju školu je završila je u Mostaru. Diplomirala je Međunarodne i javne odnosa 2015.godine, i magistrirala na Master studiju iz oblasti Međunarodnih financija i poslovanja. Član je Socijaldemokratske Partije Bosne i Hercegovine od 2010.godine. U oktobru/listopadu 2015. godine, na 6. Kongresu SDP BiH, izabrana je za potpredsjednicu SDP BiH, i time postala najmlađa žena u regionu koja se nalazi na toj poziciji. U zadnjih 6 godina bila je učesnik raznih seminara i projekata koji su se bavili pitanjima mladih, žena, te budućih lidera na BiH političkoj sceni. Pored obaveza koje nosi ova politička pozicija, također pomaže i radi pri organizaciji seminara, okruglih stolova kao i pri međunarodnom odjelu SDP BiH.

Izborna jedinica
409
Pozicija
Broj osvojenih glasova
2267

Pitanje: Pozz , kada će biti smijenjen direktor agencije za oduzetu imovinu , te biti naložena revizija agencije ? Izvještaj je odavno oboren , a da ste pročitali sve izvještaje do sad svi bi bili oboreni te i uočili krađu Federacije ! Lp

Pitanje postavljeno: 08.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je nadležna za imenovanje (kao i smjenu) direktora, odnosno rukovostva agencija. Odgovor na Vaše pitanje Vam može dati Vlada FBiH ili kolege i kolegice iz Parlamenta FBiH koji čine parlamentarnu većinu. 


Datum odgovora: 12.07.2021

Pitanje: Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina za masovnu imunizaciju protiv COVID 19 i zašto to dosada nije učinila ?

Pitanje postavljeno: 21.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Kao zastupnica u PD PFBiH sam o tome diskutovala nekoliko puta na sjednicama Parlamenta FBiH, ali očito da Vlada FBiH nije sposobna nabaviti vakcine i zaštiti naše građane. Premijer je davao kontradiktorne izjave od toga da se trudi nabaviti vakcine, do toga da ne zeli da budemo pokusni kunići.


Datum odgovora: 13.06.2021

Sva direktna pitanja

Pitanje: Poštovani/ePrije svega, u moje lično ime, kao i u ime svih mojih kolega - računovođa, hvala svim onim zastupnicima koji su odmah (i javno) reagirali i podržali inicijativu za zakonodavno reguliranje statusa računovodstvene profesije u Federaciji, između ostalog, i u smislu vrednovanja rada računovodstvenih profesionalaca. Nadam se da neće izostati podrška ni od većine ostalih zastupnika koji doista s pozicija sa kojih djeluju mogu uraditi velike stvari za cca 5 hiljada certificiranih računovođa u FBiH.Računovođe po difoltu zdušno se bore da "uzakone" sve ideje, mnoge (ne)poslovne aktivnosti, kao i ambicije svojih poslodavaca, istovremeno "čuvajući i štiteći" državne pare bolje nego svoje. Računovođe su "sudbinski" cijeli svoj radni vijek "u sendviču" između poslodavaca, s jedne i organa nadzora i kontrole javnih prihoda, s druge strane, što je (s psihološkog aspekta) dodatna otežavajuća okolnost koja je skopčana sa računovodstvenom profesijom. Tužno je i poražavajuće da pritom te iste računovođe gotovo da i nemaju vremena da se "pobrinu" za vlastiti status.No, da ne oduzimam dragocjeno vrijeme, slijedio sam sugestije gosp. Adisa Arapovića, te sam se fokusirao na konkretan prijedlog koji sam prije nekoliko dana putem e-maila već uputio na adresu predlagača gosp. Arapovića.Mišljenja sam da bi bilo itekako dobro i pozitivno da se zasada, dakle u realnom vremenu, "zakonski" bar otvori put u smjeru vrednovanja računovodstvenih usluga, a o onome što bi uslijedilo kao tehnički dio ovoga posla, moglo bi se razgovarati kada za to dođe pravo vrijeme.Stoga,konkretan prijedlog bi bio:U Članu 32. stav (2) dodaje se nova tačka c), koja glasi:„Visina naknade za vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja ugovara se na temelju općih tržišnih uslova, ali ugovorena naknada ne može odstupati od okvirnih vrijednosti utvrđenih Tarifnikom računovodstvenih usluga. Zadužuje se Savez računovođa, revizora i računovodstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine da, po stupanju na snagu ovih dopuna Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, u roku od 30 dana formira ekspertnu komisiju sa zadatkom da ista u narednih šest mjeseci uradi Tarifnik računovodstvenih usluga“.Pozdrav,Jasmin Omeragić

Pitanje postavljeno: 03.08.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani, dobro ste uradili što ste na adresu predlagača, kolege Arapovića, uputili sugestije. Dovoljno je vremena za korekcije pošto je Zakon usvojen u Nacrtu na prethodnim sjednicama PD Parlamenta. 


Datum odgovora: 04.08.2022

Pitanje: Poštovani, imam pitanje vezano za nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu (”Zakon”). U Zakonu se u članu 3 (definicije) pod s) i u članu 21. navode brojevi službenih novina (br. 40/02, 61/06 i 80/13 – Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-7/13 i „Službeni glasnik BiH“, broj 39/14). Smatram da je navedeno greška jer zakoni (uključujući i nacrt predloženog Zakona) su podložni izmjenama i pravila nomotehnike nalažu da se izbjegava navođenje brojeva službenih glasila u kojima su navedeni zakoni objavljeni. Da li planirate to ispraviti?

Pitanje postavljeno: 02.08.2022  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Zakon o javno-privatnom partnerstvu Federacije BiH (Radni materijal)

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani, hvala na sugestiji, Vlada FBiH je predlagač Zakona. Ukoliko ne bude ispravljeno, zastupnici će iskoristiti svoje pravo da sugerišu da se ispravi. 


Datum odgovora: 03.08.2022

Sva pitanja po zakonima