Sabina Ćudić

86%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 6
Stranka
NS
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Sabina Ćudić je rođena 1982. u Sarajevu, te je na Općim izborima 2014. godine izabrana za zastupnicu u Skupštini Kantona Sarajevo. Diplomirala je Političke nauke i Međunarodne studije na Towson Univerzitetu u SAD-u, a magistrirala Ljudska prava i demokratiju na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji.

Dobitnica je niza međunarodnih nagrada i priznanja u oblasti debate i govorništva, iz kojih je držala predavanja u SAD-u, Njemačkoj, Siriji, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. Sabina predaje na Odsjeku za političke nauke i međunarodne odnose na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju). 2012. godine je bila kandidatkinja Naše stranke za načelnicu Novog Sarajeva, kada je osvojila povjerenje 13,56% građana i građanki ove općine.

Jedna je od pokretačica inicijative za osnivanje populacijskog fonda u Federaciji BiH, a značajan doprinos daje nizu inicijativa koje se tiču osiguranja rodne ravnopravnosti, zaštite prava porodilja, te osiguranja jednakog pristupa obrazovanju i poboljšanju kvalitete obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Izborna jedinica
411
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
8175

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Draga Ines,

Mislim da je sada pravo vrijeme da vršimo pritisak da se ovaj zakon nađe na dnevnom redu.

Srdačno,

Sabina


Datum odgovora: 25.11.2019

Pitanje: Poštovani ,smatram lično da je novim zakonom o pio mio FBIH nastupila diskriminacija penzionera gdje je uskraćena mogućnost da osoba koja je penzionisana može dalje zasnovati radni odnos odnosno da bude osigurana.Koristim priliku da vas kao ažurnog zastupnika zamolim da pokrenete proceduru za ispravljanje ove nepravde,prije svega jer osobe koje imaju male penzije a sve su gotovo takve nemaju mogućnost da dalje legalno rade i da izdržavaju sebe i porodicu te su primorane raditi na crno i ne plaćati porez državi.Isto zakonsko rješenje je bilo u RS ali je izmjenom odobreno da penzioneri mogu zasnovati radni odnos i plaćati osiguranje i doprinose fondu , time se dvojako podržao sistem prvo kroz direktnu proizvodnju i rad a drugo kroz redovne uplate poreza i doprinosa.Unaprijed hvala.

Pitanje postavljeno: 27.09.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani,

Hvala na javljanju! U procesu smo izrade prijedloga zakonskih izmjena koje se kreću u ovom pravcu, o čemu ćemo vas uskoro informisati.

Srdačno,

Sabina Ćudić


Datum odgovora: 25.11.2019

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje postavljeno: 08.01.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Postovani,

Nazalost, tek sada sam se upoznala sa pitanjima koja su pristigla na ovaj nacin. Kao sto mozete provjeriti nacin glasanja Nase stranke i mene licno u ovom mandatu - apsolutno svaki put smo glasali protiv bilo kakvog povecanja plata izabranim duznosnicima, te sam predlagala amandman na Budzet FBiH za 2019. godinu, kojim bi se ova sredstva preusmjerila u porodiljski fond. 

Za sva dodatna pitanja stojim Vam na raspolaganju.

Srdacno,

Sabina Cudic


Datum odgovora: 09.09.2019

Pitanje: Pitanje želim da postavim prije svega mlađim članovima parlamenta, koji su većinu glasova dobili od pripadnika mlađe populacije glasača. Da li planirate podržati predloženi zakon i tako pomoći mladim ljudima koji su Vam dali glas i povjerenje?Ovaj zakon uglavnom se odnosi na mlađe osobe, koje su se zbog nemogućnosti da nađu posao u struci okrenule internet zaradi i freelance poslovima. To su osobe koje ne žele da napuste domovinu, koje hrane i izdržavaju članove svoje porodice, roditelje penzionere, braću i sestre... Velika većina zarađuje minimalne iznose ili iznose koji su u visini prosječne plate, tako svaki dodatni izdatak koji im se nametne, pogotovo retroaktivni, biće prepreka preko koje neće moći preći. Ja lično ću morati uzeti kredit "na crno" (od kamatara) da bih izmirio porezne obaveze jer s obzirom da se freelance ne može registrovati kao djelatnost ne mogu podići kredit u banci... Ovako će MORATI postupiti većina freelancera, što će nas dovesti u bezizlaznu situaciju.Freelanceri žele plaćati poreze državi i želimo da se ova oblast bolje uredi. Prvi korak ka tome je da se donese zakon o otpisu dugova. U navedenom periodu većina freelancera nije bila upoznata na koji način da izvrše svoje porezne obaveze, a čak i danas je to dosta nejasno jer svaka porezna ispostava različito tumači zakon i daje različita, ponekad nelogična uputstva.

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Postovani, tek sada sam se upoznala sa pitanjima pristiglim na ovaj nacin pa Vam se izvinjavam sto Vam odgovor stize ovako kasno. Kao sto znate u medjuvremenu je iznadjeno privremeno zakonsko rjesenje u vidu nacrta. Bojim se da to nije dugorocno rjesenje. Ukoliko ste zainteresovani za rad na rjesenjima koja bi nudila podsticaje kreativnoj industriji, slobodno se javite na sabina.cudic@gmail.com 

Srdacno,

Sabina Cudic


Datum odgovora: 09.09.2019

Sva pitanja po zakonima