Sanela Klarić

Ovo je profil iz mandata (2018)

12%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 2
Stranka
NS
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Sanela Klarić je rođena 28.08.1970 godine u Sarajevu. Završila je Drugu sarajevsku gimnaziju i Arhitektonski fakultet u 1998. Radila je za OSCE, kao konsultant na projektima britanske vlade u sektorima pravosuđa i ruralnog razvoja, na projektima Evropske unije na umrežavanju civilnog sektora i podršci civilnom sektoru na zapadnom Balkanu i Turskoj. Saradnik je konsultantske kuće Catalys iz Velike Britanije, član nadzornog odbora regionalne inicijative “Green New Deal” Heinrich-Böll Fondacije, član organizacionog odbora Sarajevo Green Design Festivala, te član je Asocijacije arhitekata BiH. Predsjednica je udruženja Green Council koje okuplja stručnjake iz različitih sektora poput arhitekture, ekonomije, ruralnog razvoja, obrazovanja, nutricionizma, okoliša i evropskih integracija sa ciljem dizajniranja i implementacije održivih projekata koje donose prosperitet Bosni i Hercegovini. Ekspert je za pitanja Europskih integracija u sektorima održivog razvoja, cirkularne ekonomije, ruralnog razvoja, okoliša, energetske efikasnosti kao i prirodnh materijala i zdrave arhitekture. Moderirala je veliki broj javnih skupova te dizajnirala i provodila veliki broj obuka kako za institucije tako i za nevladin sektor i političke subjekte.

Izborna jedinica
407
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
1126

Pitanje: Pozz , kada će biti smijenjen direktor agencije za oduzetu imovinu , te biti naložena revizija agencije ? Izvještaj je odavno oboren , a da ste pročitali sve izvještaje do sad svi bi bili oboreni te i uočili krađu Federacije ! Lp

Pitanje postavljeno: 08.07.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani,

 

Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (“ Službene novine FBiH”, broj: 71/14) upravlja Direktor kojeg nakon provedene konkursne  procedure  postavlja Vlada FBiH u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH  ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 - odluka US, 34/2010 - odluka US, 45/2010 - dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 - odluka Ustavnog Suda).

Imenovani Direktor ima status rukovodećeg državnog službenika i imenuje se na period o četiri godine sa mogućnošću imenovanja najviše u dva mandata uzastopno.

U skladu sa članom 29. Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (“ Službene novine FBiH”, broj: 71/14) “ Direktor je dužan svakih šest mjeseci podnijeti izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Agencije Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koja ga dostavlja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje. Ako izvještaj ne bude usvojen, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokreće postupak za razrješenje direktora Agencije.”

Dakle apsolutna odgovornost za razrješenje direktora kao i za pokretanje postupka imenovanja novog direktora Agencije je na Vladi Federacije BiH.

 

Što se tiče revizije same Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, nadležnost nad revizijom ima Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH u skladu sa članom 11. Zakon o reviziji institucija u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 22/06). Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH nije nikada vršio reviziju ove Agencije a nije uvrštena ni u plan revizije tekuće godine. Da bi Agencija bila revidirana potrebno je da Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH u Planu za narednu godinu uvrsti ovaj subjekt.

 

Lp,

Sanela Klarić


Datum odgovora: 12.07.2021