Dženana Hodžić

50%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 3
Stranka
Nezavisni blok
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Izborna jedinica
411
Pozicija
Zastupnica
Broj osvojenih glasova
362

Pitanje: 28.02.2019. godine, na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nalazi se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, a koji se odnosi na regulisanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja djece i osoba s invaliditetom sa jasno preciziranim kriterijima ko i na koji način može ostvariti ovo pravo sa mogućnošću dodatnih izmjena i dopuna, obzirom da se radi o nacrctu. Predlagač nacrta je Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama/invaliditetom Dajte nam šansu, registrovano na nivou BiH. Zakon bi se implementirao 2020. godine, do kada bi se uradila analiza i podzakonski akti kojima bi se implementirao Zakon na nivou kantona. Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ili srodnika djeteta ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;U potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala; Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Naglašavamo da sistem/društvo osobama koji vode brigu o gore navedenoj populaciji, oduzima pravo na rad a što je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim zakonodavnim dokumentima a usvajanjem predloženog Nacrta bi se spriječila diskriminacija i pokretanje legitimnih postupaka ostvarivanja ovog prava kroz redovno pravna sredstva.Da li ćete svojim glasom ZA Nacrt pružiti podršku onima kojima je to najpotrebnije ili ćete nastaviti prećutno odobravati diskriminaciju po svakom osnovu i potiskivanje u krajnje siromaštvo ove marginalizovane grupe? Da li je „skuplje“ biti socijalni slučaj i „teret“ države ili omogućiti, i ono što je obaveza – pravo na rad?Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Postovana,

u prilici sam razgovarati sa ljudima u okruzenju, koji imaju i zive sa problemima , o kojima govorite.

Podrzavam Nacrt Zakona  i zadovoljstvo mi je da imam priliku dati svoj doprinos i podrsku rjesenjima u ovoj oblasti.

Do sada nisam "precutno odobravala  diskriminaciju", kako navodite, jer prvi puta djelujem , kao zastupnica u Predstavnickog doma Parlamenta F BiH.

S postovanjem,

Dzenana Hodzic


Datum odgovora: 26.02.2019

Sva direktna pitanja

Pitanje: Pitanje želim da postavim prije svega mlađim članovima parlamenta, koji su većinu glasova dobili od pripadnika mlađe populacije glasača. Da li planirate podržati predloženi zakon i tako pomoći mladim ljudima koji su Vam dali glas i povjerenje?Ovaj zakon uglavnom se odnosi na mlađe osobe, koje su se zbog nemogućnosti da nađu posao u struci okrenule internet zaradi i freelance poslovima. To su osobe koje ne žele da napuste domovinu, koje hrane i izdržavaju članove svoje porodice, roditelje penzionere, braću i sestre... Velika većina zarađuje minimalne iznose ili iznose koji su u visini prosječne plate, tako svaki dodatni izdatak koji im se nametne, pogotovo retroaktivni, biće prepreka preko koje neće moći preći. Ja lično ću morati uzeti kredit "na crno" (od kamatara) da bih izmirio porezne obaveze jer s obzirom da se freelance ne može registrovati kao djelatnost ne mogu podići kredit u banci... Ovako će MORATI postupiti većina freelancera, što će nas dovesti u bezizlaznu situaciju.Freelanceri žele plaćati poreze državi i želimo da se ova oblast bolje uredi. Prvi korak ka tome je da se donese zakon o otpisu dugova. U navedenom periodu većina freelancera nije bila upoznata na koji način da izvrše svoje porezne obaveze, a čak i danas je to dosta nejasno jer svaka porezna ispostava različito tumači zakon i daje različita, ponekad nelogična uputstva.

Pitanje postavljeno: 25.02.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Postovani,

Razumijem problem s kojim ste se susreli Vi i Vase kolege. Smatram da iskorak mladih ljudi za saminicijativno zaposljavanje treba ohrabriti i podrzati.

Podrzat cu predlozeni Zakon. 

Svakako, obaveze prema drzavi se moraju izmiriti , uz tacno utvrdjen i uskladjen sistem , jednak za sve, a u ovom slucaju su potrazivanjem su obuhvacene samo neke od transakcija, preko odredjenih transfera novca.

Ne mislim da treba retroaktivno potrazivati ovu vrstu naplate, jer se radi o relativno novoj kategoriji naplate i evidentno da nije postojao adekvatan i uskladjen sistem naplate poreza, prema jasno utvrdjenim principima i uputstvima.

Zelim vam srecu i uspjeh u buducem radu.

S postovanjem,

Dzenana Hodzic


Datum odgovora: 26.02.2019

Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje postavljeno: 08.01.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani, 

zahvaljujem se na Vašem interesovanju za moj stav u odnosu na izdvajanje za plaće uposlenih iz i u budžetu FBiH za 2019 godinu. 

Moj stav je da za povecanje plata uposlenim u i na budžetu nema prostora i da imamo puno prioritetnijih pitanja, koja cekaju, od razmatranja povecanja plata ovoj kategoriji zaposlenih. 

Licno sam glasala protib takvog pristupa. 

Kao zastupnica u Parlamentu F BiH, potpisala sam administrativnu zabranu na platu, kojom sam se obavezala da 20 posto od plate dobrovoljno dajem u svrhu stipendiranja mladih , na kojima stoji dalji razvoj naseg društva. 

Evo, to bi bila i dodatna, praktična potvrda mog stava i pristupa, u odnosu na postavljeno pitanje.

S poštovanjem,

Dzenana Hodzic


Datum odgovora: 16.01.2019

Sva pitanja po zakonima