Zakoni

100%

Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka u Federaciji BiH

0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: Nepoznat
0%

Nacrt zakona o zaštiti zraka u FBiH

0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: Nepoznat
0%

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama FBiH

0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: Nepoznat
0%

Prijedlog zakona o zaštiti okoliša FBiH

0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 30.06.2020.
EU
99%
1%

Zakon o javno-privatnom partnerstvu Federacije BiH (Radni materijal)

3 pitanja / 3 odgovora
Datum odlučivanja: Nepoznat
EU
12%
88%

Prijedlog Zakona o doprinosima FBiH

81 pitanja / 15 odgovora
Datum odlučivanja: Nepoznat
Poreska osnovica
Stopa doprinosa
Ugovori o djelu
Stranica 1 od 1