Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
25%
75%
Za: 115 Protiv: 349

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

23.10.2015.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: U proceduri

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH vrši se usklađivanje ovog zakona sa novim Zakonom o radu FBiH. Ključna izmjena odnosi se na to da su iz primjene ovog zakona izuzete pozicije rukovodećih državnih službenika, što znači da će nosioci ovih funkcija od sada biti imenovani od strane Vlade i ministarstava, umjesto od strane Agencije za državnu službu.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Ovlasti pri zapošljavanju

  Vlada i ministarstva, a ne Agencija za državnu službu, imenuju osobe na rukovodeće funkcije u institucijama Federacije.

  27%
  73%
  Za: 84 Protiv: 225 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Sigurnost uživanja položaja

  Osobe koje su izuzete iz ovog zakona mogu biti razriješene dužnosti u svakom trenutku.

  39%
  61%
  Za: 77 Protiv: 122 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Dužina mandata

  Mandat osoba koje su izuzete iz ovog zakona ne može biti duži od mandata onoga ko ih imenuje.

  66%
  34%
  Za: 153 Protiv: 78 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Status izuzetih državnih službenika

  Rukovodeći državni službenici, koji će stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona biti izuzeti od njegove primjene, će biti raspoređeni na druga mjesta u državnoj službi.

  25%
  75%
  Za: 52 Protiv: 159 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Mišljenje Agencije za državnu službu

  Prilikom postavljanja ili razrješenja državnog službenika, rukovoditelj organa državne službe ne mora prethodno tražiti mišljenje Agencije za državnu službu.

  20%
  80%
  Za: 42 Protiv: 173 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Direktor Agencije za državnu službu

  Direktora Agencije za državnu službu imenuje i razrješava Vlada FBiH, na mandat od 4 godine.

  42%
  58%
  Za: 76 Protiv: 106 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Mišljenje eksperata

Iza objašnjenja Vlade FBiH da se na ovaj način odredbe usklađuju s nedavno donesenim Zakonom o radu, te da je jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna potreba za reorganizacijom javne uprave u FBiH s ciljem da državna služba bude racionalnija, zapravo stoji namjera da se sve kategorije rukovodećih državnih službenika eliminišu i da se ova radna mjesta ubuduće poklapaju s mandatom rukovodilaca organa uprave. Javna uprava koja svake četiri godine mijenja kompletnu rukovodnu strukturu i to bez konkursne procedure nikako ne može doprinijeti efikasnosti i ekspeditivnosti administracije. Imaju li građani ikakvu garanciju da će postojeći rukovodeći državni službenici, koji su, bez obzira na moguću političku pozadinu, ipak došli putem javnog konkursa, biti zamijenjeni boljim kadrom, ako je poznato da će izbor tog kadra biti isključiva nadležnost ministra.

Transparency international BiH, Organizacija koja se bori protiv korupcije

"Vlada ne daje nijedno tvrdo uporište da će novo rješenje rezultirati modernijom, kompetentnijom, transparentnijom, efikasnijom i odgovornijom upravom. Ovo su vrlo važni principi i ujedno su zahtjevi iz Reformske agende, a prijedlog Vlade zadržava se na samo jednom, odnosno fleksibilnijoj javnoj upravi. Vladino rješenje znači pomjeranje nekoliko stotina ljudi sa rukovodećih pozicija niz hijerarhiju, a na njihovo mjesto zapošljavanje novih kadrova koji proizvode nove budžetske troškove. Gdje je tu racionalizacija i efikasnost?" On ističe da predložena rješenja podrazumijevaju ogromnu diskrecionu moć Vlade i ministara prilikom imenovanja kompletnog rukovodećeg kadra u državnoj službi. "To znači da će princip političke podobnosti u potpunosti nadvaladati princip meritornosti, odnosno ličnih kompetencija. Izborni plijen dakle više nisu samo formalne političke funkcije, poput fotelja u parlamentima i vladama, već sve i jedan rukovodilac u državnoj službi“ "Ako ovome dodate i namjeru Vlade da inspekcijski organi također budu pod političkom kontrolom, odnosno namjeru da ima stranačke inspektore, dolazimo do nevjerovatnog boljševičkog manira, jer poslije stranačkih inspektora dolaze stranački policajci, pa stranački tužioci, pa stranačke sudije. Mandati bi prolazili u obračunu vlasti s opozicijom. Vlast bi se mijenjala samo u krvavim uličnim pučevima, jer na izborima opozicija ne bi imala nikakve šanse" "Besmisleni su svi javni konkursi ukoliko posao ne dobiju najbolji kadrovi. Umjesto njih to su redovno političke, porodične i korupcijske veze. Princip izbora najboljih kandidata je također sastavni dio Reformske agende i to je Vlada svjesno izbjegla uraditi"

Adis Arapovic, Centri civilnih inicijativa (CCI BiH)
Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 61 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine