Prijedlog zakona o stečaju Federacije Bosne i Hercegovine
93%
7%
Za: 26 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

19.12.2017.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

Ovim zakonom uređuju se predstečajni postupak i stečajni postupak, pravne posljedice otvaranja i provođenja predstečajnog postupka i stečajnog postupka, reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Predstečajni postupak

  U predstečajnom postupku nelikvidno privredno društvo može da zaključi nagodbu sa povjeriocima.

  100%
  Za: 19 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Potraživanja radnika

  Potraživanja radnika po osnovu 12 plaća, u visini zakonom utvrđene najniže plaće u bruto iznosima, svrstana su u viši isplatni red, a članovi uprave društva, članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju isključeni iz ovog isplatnog reda.

  100%
  Za: 23 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Prekršajni postupak zbog neotvaranja stečaja

  Finansijsko informatička agencija (FIA) može pokrenuti prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.

  68%
  32%
  Za: 13 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Povećane kazne

  Ako ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u zakonskom roku, organ ovlašten za zastupanje kaznit će se novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 KM. (napomena: u važećem zakonu kazna je od 500,00 KM do 1.700,00 KM)

  69%
  31%
  Za: 11 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Rok okončanja stečajnog postupka

  Stečajni postupak će se okončati u roku od godinu dana, a u složenom slučaju u roku od dvije godine od dana otvaranja postupka. Ukoliko se stečajni postupak ne završi u ovom roku, postupak će se nastaviti, a o razlozima produženja roka stečajni sudija će obavijestiti predsjednika suda.

  74%
  26%
  Za: 14 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Limitiranje stečajnog upravnika

  Jedan stečajni upravnik može biti maksimalno na dva stečajna predmeta istovremeno.

  95%
  5%
  Za: 21 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obavještavanje stranaka

  Objave odluka suda i korespondencija vrši se dodatno putem interneta i internet stranica određenih institucija i agencija.

  93%
  7%
  Za: 13 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 22 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 320 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić