Prijedlog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova FBiH
2%
98%
Za: 34 Protiv: 1351

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

Nepoznat
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Prijedlog
Zakon bitan za EU integracije

Ovim Zakonom definiše se mirno rješavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova. Zakon uređuje način izbora miritelja i arbitara, postupak provođenja mirnog rješavanja sporova, kao i postupak arbitraže. Određuju se i neophodne kvalifikacije koje mora posjedovati osoba da bi bila izabrana u svojstvo miritelja, odnosno arbitra, te sve neophodne odredbe za osnivanje i vođenje Liste. U ovom zakonu određuju se i visine naknada za rad miritelja i arbitara, uslovi za izuzeće, nadzor nad radom miritelja i arbitara, vrste i visine prekršaja i neophodne prijelazne odredbe.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Dobrovoljnost

  Prema ovom Zakonu, učestvovanje stranaka u mirnom rješavanju radnog spora je dobrovoljno, te strane same biraju miritelje i arbitre sa Liste miritelja i arbitara.

  15%
  85%
  Za: 27 Protiv: 148 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Troškovi arbitraže

  Svaka stranka u postupku snosi svoje troškove, a troškove miritelja (arbitra) snosi Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

  8%
  92%
  Za: 10 Protiv: 111 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Radni sporovi

  Ukoliko strane ne mogu da dogovore mirno rješenje radnog spora u roku od 30 dana, strane u postupku mogu podnijeti tužbe nadležnom sudu.

  32%
  68%
  Za: 38 Protiv: 81 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Arbitražno vijeće

  Arbitražno vijeće ima tri člana, koji se biraju sa Liste arbitara. Po jednog člana biraju strane u sporu, a Predsjedavajućeg imenuje federalni ministar.

  21%
  79%
  Za: 21 Protiv: 81 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Arbitar

  Arbitar mora biti lice koje ima završenu VSS (najmanje 240 ECTS bodova) pravne ili upravne struke i najmanje 10 godina iskustva u oblasti radnih odnosa.

  17%
  83%
  Za: 17 Protiv: 81 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Miritelj

  Miritelj minimalno mora imati završeno visoko obrazovanje prvog cikluca (najmanje 240 ECTS bodova) i najmanje pet godina staža u oblasti radnih odnosa.

  43%
  57%
  Za: 40 Protiv: 52 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 61 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 308 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić