Zakon o Gradu Gračanica
0%
Za: 0 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.02.2019.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: Usvojen

Prijedlogom Zakona o gradu Gračanica uspostavlja se Grad Gračanica, čiju teritoriju čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Gračanica na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Status grada

  Prijedlogom zakona Opština Gračanica dobija status grada.

  0%
  Za: 0 Protiv: 0

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Elvir Karajbić (2018)
SDP
Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 24 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.